Categoria: Ajudes

Suspensió de la concessió de noves ajudes per a recerca i desenvolupament 2017-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 56, de dia 27 d'abril de 2019, s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, relativa a la suspensió de concessió de noves ajudes per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019, d'acord amb la convocatòria feta mitjançant la Resolució del conseller d'Innovació, Interior i Turisme de 20 d'abril de 2017.

El punt 7 de la convocatòria (annex 1) preveia que les sol·licituds d'ajut presentades s'havien de resoldre individualment, encara que no s'hagués acabat el termini per presentar sol·licituds, fins que s'exhaurís el crèdit destinat a la convocatòria o fins que es resolguessin tots els expedients presentats.

La convocatòria també preveia, que la Comissió Avaluadora s'havia de reunir aproximadament cada tres mesos a partir de la publicació de la Resolució i havia d'avaluar les sol·licituds rebudes fins al moment de la reunió.

El 29 de novembre de 2018 va tenir lloc la darrera reunió ordinària de la Comissió Avaluadora, en el transcurs de la qual es varen examinar les darreres sol·licituds pendents de valorar, es va informar favorablement sobre la concessió d'una acció especial i es va exhaurir el crèdit pressupostari assignat a la convocatòria.

 

 

Atès que en la reunió de 29 de novembre de 2018 es varen exhaurir els crèdits destinats a la convocatòria i que no es preveu cap ampliació del crèdit destinat a les ajudes, i que el termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes acaba l'1 de juny de 2019, s'ha acordat suspendre el procediment per a la concessió de noves ajudes per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament, d'acord amb la Resolució del conseller d'Innovació, Recerca i Turisme de 20 d'abril de 2017, per la qual s'ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament.

[Font: BOIB. Núm. 56. 27/04/2019]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*24/05/2017 - Ajudes per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019.
*
17/03/2017 - Aprovada la convocatòria d'ajuts de recerca i desenvolupament 2017-2019.
*13/02/2017 - S'ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per a l'exercici de 2017.