Categoria: Ajudes

Beques predoctorals (FPI) 2019 de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Turisme

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 74, de dia 4 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, de 24 de maig de 2019, per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E), com també subvencions per a taxes acadèmiques.

S’aprova la convocatòria de subvencions per finançar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l’objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica, d’acord amb les actuacions següents:

Modalitat A: dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.

 

 

Per als ajuts de la modalitat A, el projecte de tesi ha d’estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva. No han de ser considerats projecte marc els projectes CIBER, Ramón i Cajal, Miquel Servet o similars. Si l’aprovació del projecte marc està en fase de resolució provisional, la concessió de l’ajut s’ha de condicionar a la resolució definitiva d’aprovació del projecte. La resolució definitiva s’ha de presentar en un termini no superior a sis mesos. El director del treball de la tesi han de formar part oficialment de l’equip executor d’aquest projecte marc.

Per als ajuts de la modalitat B, el projecte de tesi ha d’estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc), en el qual el director del treball de la tesi ha de formar part oficialment de l’equip executor d’aquest projecte.

Només es pot presentar una sol·licitud per cada projecte de recerca (projecte marc). Si se’n presenta més d’una, s’han d’excloure del tràmit totes les sol·licituds que es presentin per al mateix projecte marc. L’investigador principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat de finançament i ha d’autoritzar que el treball de tesi doctoral per al qual se sol·licita l’ajut es dugui a terme.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 74. 04/06/2019

[Foto:PixnioMicrobiología-microscopio Dominio público CCO ]