Categoria: Ajudes

Bases reguladores d'ajudes de la FECYT per a la recerca científica d'excel·lència

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 138, de dia 10 de juny de 2019, s'ha publicat l'Ordre CNU/631/2019, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats en l'àmbit del foment de la recerca científica d'excel·lència.

La FECYT és una fundació del sector públic estatal creada el 2001, adscrita al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Objectius de les ajudes

  • Impulsar i afavorir la recerca d'excel·lència promovent l'ús de bases de dades de referències bibliogràfiques multidisciplinàries que permetin una òptima gestió i mesurament de resultats de recerca a la seu de les pròpies institucions.
  • Millorar la interoperabilitat de la informació científica en les infraestructures digitals institucionals i potenciar el seu ús entre els diferents agents que operen en el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació per a afavorir la divulgació científica de la recerca.
  • Impulsar i afavorir la recerca d'excel·lència mitjançant la promoció d'un model nacional de ciència en obert d'altres formes no contemplades anteriorment.

Beneficiaris. Entre d'altres:

  • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades vinculades o concertades amb el sistema nacional de salut, que desenvolupin activitat investigadora.
  • Instituts de recerca sanitària acreditats conforme al que s'estableix en la normativa vigent.

Quantia 

El pressupost finançable s'establirà en funció del cost total de l'activitat finançada. La quantia individualitzada de cada ajuda es determinarà d’acord a algun o alguns dels criteris especificats en el BOE.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran d’acord a les instruccions i models establerts a aquest efecte en el sistema electrònic de participació establert a aquest efecte per la FECYT i en el termini establert en cada convocatòria, que serà almenys de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

[Font: BOE. Núm. 138. 10/06/2019

[Foto: Max Pixel / Medical Lab / CC BYND 2.0]

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.