Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Salut dicta una resolució que prorroga i modifica les limitacions establertes

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum ha dictat una resolució per flexibilitzar algunes mesures per a l’illa de Menorca i per prorrogar diverses mesures que afecten totes les illes i que es varen adoptar en la resolució de 28 d’agost.

Així com per modificar aspectes concrets del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.

Els canvis més destacables que afecten totes les illes fan referència a les àrees següents:

Ús de les platges al vespre per a la pràctica esportiva

La resolució estableix que no es pot romandre a les platges entre les 21.00 i les 7.00 hores, llevat que sigui per dur-hi a terme alguna activitat o competició programada per alguna de les federacions esportives de les Illes Balears.

Aforament de teatres i cinemes i consum de menjar i beure

Els teatres, auditoris i espais similars poden dur a terme la seva activitat, amb els seients preassignats, sempre que no superin el 50 % de la capacitat permesa en cada sala.

Els cinemes i circs de carpa i espais similars, en els quals es permet menjar o beure, poden dur a terme la seva activitat, amb els seients preassignats, sempre que no superin el 45 % per cent de la capacitat permesa en cada sala.

En tot cas, la distribució del públic assistent ha de procurar la màxima distància possible entre persones, tot i afavorir l’agrupació de persones convivents. Els espectadors han de dur mascareta protectora.

No es permet ni menjar ni beure en els establiments o espais tancats, excepte en els cinemes, circs de carpa i espais assimilats. Els espectadors han de dur mascareta protectora en tot moment, excepte en el moment precís de la consumició. En aquest cas, s’ha d’assegurar un radi de distància de com a mínim metre i mig entre les persones o entre els grups de convivents i altres persones o grups.

Restauració, menjar per endur-se’n i servei a domicili

Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no es pot superar en cap cas la 01.00 h. No es permet tampoc l’admissió de nous clients a partir de les 00.00 h. Fora d’aquest horari únicament es permet el funcionament per al servei a domicili, que s’ha de dur a terme a porta tancada, o també de recollida de menjar i beure, que s’ha de dur a terme sense accés dels clients a l’establiment.

Flexibilització de mesures a Menorca: residències, terrasses i mercats ambulants

La resolució també preveu flexibilitzar diverses mesures preventives a Menorca atès que aquesta illa mostra indicadors, a data de 23 de setembre, que es troben per sota dels llindars de territori de risc, amb una incidència acumulada de 31,05 casos per 100.000 habitants en els darrers 14 dies, i una taxa de positivitat de l’1,3 %.

Així, tenint en compte la importància d’aquestes activitats per a les persones afectades per les mesures, es considera adequat flexibilitzar el règim de visites en els serveis socials de tipus residencial i se n’estableixen les condicions. El procediment per fer les visites ha de ser el que recomani en cada moment l’autoritat sanitària i la responsabilitat de complir-lo és de la direcció del centre.

Quant a les sortides, es permeten als residents dels centres que no tenguin cap cas actiu o en estudi de la COVID-19, i sempre complint les condicions que s’indiquen per tal de garantir la seguretat.

També s’ha considerat adequat augmentar els aforaments en mercats ambulants i terrasses d’establiments de restauració i hoteleria, atès que, ja que són activitats que es fan a l’aire lliure, suposen un risc menor de contagi si es compara amb les que es duen a terme en espais tancats.

D’aquesta manera, les terrasses d’establiments que exerceixen l’activitat de restaurant o de bar cafeteria poden obrir al públic amb el límit del 75 % de l’aforament sempre que es pugui assegurar que la disposició de les taules permet el manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig.

Quant als mercats ambulants, s’ha de garantir la limitació al 75 % dels llocs habituals o autoritzats en els que en tenen més de 21 i prioritzar en tot cas les parades de productes d’alimentació.

En el cas de tenir autoritzades o de maner habitual fins a 20 parades, es permet l’activitat simultània de la totalitat, sempre respectant la distància efectiva de seguretat esmentada entre les parades.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 25/09/2020 - BOIB. Núm. 166. 26/09/2020]

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19