Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Els bons resultats a Palma permeten suavitzar les mesures excepcionals

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Els bons resultats obtinguts a les barriades de Son Gotleu, Can Capes, la Soledat nord i la meitat de Son Canals han duit a la Conselleria de Salut i Consum a prorrogar set dies més, si bé de manera suavitzada, les mesures excepcionals i temporals dictades amb la finalitat de contenir la propagació de la COVID-19.

D’aquesta manera, ja es permetrà l’entrada i sortida de persones de la zona delimitada i podran obrir llocs de culte i gimnasos. També a la zona d’Arquitecte Bennàzar es permetrà l’activitat de llocs de culte i gimnasos.

Així ho ha explicat la consellera Gómez en una roda de premsa amb el batle de Palma, José Hila, durant la qual ha informat sobre el contingut de dues noves resolucions que afecten les restriccions dictades en diverses barriades.

La primera resolució preveu la pròrroga de mesures a Son Gotleu, Can Capes, la Soledat nord i la meitat de Son Canals i inclou modificacions relacionades amb la mobilitat, els aforaments i la suspensió d’activitats. Entra en vigor aquest dissabte, 26 de setembre, a les 22.00 hores. La segona resolució afecta Arquitecte Bennàzar i altres zones d’Eivissa.

Pel que fa a la primera, Gómez ha recordat que la situació epidemiològica a les barriades afectades ha evolucionat de manera satisfactòria des de la implantació de les mesures de contenció específiques derivades de la resolució de 9 de setembre de 2020.

Concretament, s’ha passat d’una incidència acumulada (IA) de casos positius dins els darrers set dies per cada 100.000 habitants de 290,14 en data 11 de setembre a una incidència de 140,67 a 23 de setembre, la qual cosa suposa una reducció del 48,41 %.

D’altra banda, la taxa de positivitat de les PCR fetes en els darrers set dies ha passat del 12,9 % el dia 11 de setembre a un 6,6 % el 23 de setembre, la qual cosa implica una disminució del 50,87 %.

No obstant això, s’ha de tenir present que l’IA a 14 dies se situa encara en 439,6 casos per 100.000 habitants —septuplica el límit admissible— la qual cosa no permet deixar sense efecte el conjunt de restriccions que va imposar la resolució de 9 de setembre de 2020, si bé sí permet alleugerir-ne algunes, molt especialment les relatives a la llibertat de circulació de les persones.

Mobilitat

Així doncs, a les barriades de Son Gotleu, Can Capes, la Soledat nord i la meitat de Son Canals, pel que fa als desplaçaments personals, la resolució ara ja sí permet la circulació de persones residents i no residents en l’àrea urbana perimetralment delimitada, tot respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva. No obstant això, es recomana que la població resident romangui a ca seva i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d’activitats no imprescindibles. Així mateix, s’aconsella que els contactes socials es limitin, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual.

Aforament dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic

Es mantenen les restriccions i, amb caràcter general, els locals o establiments comercials no poden superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta.

Com a novetat, els gimnasos i centres esportius de tota casta poden reprendre l’activitat, si bé no poden superar el 25 % de la capacitat autoritzada o establerta.

Es manté que tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

Reunions i/o trobades

Entre altres coses, la nova resolució manté la prohibició de les trobades i reunions públiques o privades de més de cinc persones, excepte en el cas de les persones convivents. Aquesta prohibició inclou els casaments, els serveis religiosos —llevat de les cerimònies fúnebres i vetlles—, les celebracions i la pràctica esportiva. En les vetlles poden participar un màxim de 15 persones.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

Durant aquests tipus d’activitats s’ha de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal entre els no convivents i l’obligatorietat de l’ús de la mascareta quan escaigui.

Llocs de culte

Es permet l’activitat dels llocs de culte, si bé amb una limitació d’assistència del 25 % de la capacitat màxima del centre de culte, en qualsevol tipus de d’acte litúrgic o religiós que es dugui a terme en el centre.

Fires i festes populars

Es manté la prohibició de la celebració de fires i festes populars, revetles, sopars a la fresca i altres esdeveniments populars, tant d’organització privada com municipal o insular.

Establiments de restauració

Es manté que els establiments que exerceixin l’activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l’aforament al 50 %, tant en espais interiors com exteriors. L’ocupació màxima és de cinc persones per taula o agrupació de taules. No es permet el consum a la barra.

Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

Activitats en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació

La resolució manté la situació i aquestes activitats es poden impartir de manera presencial sempre que no superi una capacitat del 50 % respecte del màxim permès. Les activitats que es duguin a terme s’han de limitar a grups màxims de cinc persones i s’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig en les instal·lacions en tot moment.

Suspensió d’activitats

Es manté la suspensió d’activitat dels parcs i jardins i de parcs infantils d’ús públic i locals d’oci infantil. En canvi s’aixeca la suspensió en el cas de gimnasos i centres esportius, però no poden superar el 25 % de la capacitat autoritzada o establerta.

S’ exceptuen d’aquesta suspensió els establiments i els espais cedits per l’Ajuntament als centres docents i educatius per dur-hi a terme activitats docents.

Mesures de prevenció i d’higiene

Així mateix, la resolució inclou un apartat en què recorda que s’han de respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, com ara l’obligatorietat de mantenir en tot moment la distància de seguretat interpersonal com a mínim d’un metre i mig entre les persones no convivents, així com l’ús de la mascareta, la higiene de mans, la ventilació correcta dels locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de les superfícies.

Infraccions

Per acabar, la resolució disposa que els incompliments individualitzats del que s’hi disposa poden ser constitutius d’una infracció administrativa d’acord amb el que estableix el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Canvis a Arquitecte Bennàzar i a Eivissa

Pel que fa a la segona resolució, que afecta Arquitecte Bennàzar, a Palma, i àrees de les zones bàsiques de salut de Sant Antoni de Portmany i de l’Eixample i Es Viver en el municipi d’Eivissa, la situació epidemiològica permet, malgrat el plantejament inicial, conciliar la contenció de la malaltia amb una limitada activitat tant dels centres esportius com dels centres de culte religiós.

Per tant, els gimnasos i centres esportius de tota casta podran reprendre l’activitat, si bé no poden superar el 25 % de la capacitat autoritzada o establerta.

Igualment, es permet l’activitat dels llocs de culte, si bé amb una limitació d’assistència del 25 % de la capacitat màxima del centre de culte, en qualsevol tipus d’acte litúrgic o religiós que es dugui a terme en el centre.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 25/09/2020 - BOIB. Núm. 166. 26/09/2020

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19