Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Pròrroga, modificació i flexibilització de mesures sobre la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 174, de dia 10 d’octubre, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 9 d’octubre de 2020, per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant la resolució del mes de setembre, i es modifiquen mesures concretes del de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19.

Així mateix, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, en el BOIB de dia 10, s’estableix la flexibilització d’algunes mesures per a l’illa de Menorca.

Mitjançant el Decret 5/2020, de 18 de juny, de la presidenta de les Illes Balears, es declarà superada, en el territori de les Balears, la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, declaració que sorgia efectes a partir del dia 21 del mateix mes. Posteriorment i fins el dia 5 d’octubre, s’han publicat sobre el tema de la pandèmia, altres Decrets, acords, resolucions, etc,.

Entre algunes modificacions y fletxibilitzacions, se citen algunes, com: 

  • Activitats esportives, i també de les biblioteques i arxius.
  • S’estableix per a l'illa de Menorca la flexibilització d'algunes altres mesures .
  • Es recorda a les autoritats que detectin incompliments de les mesures establertes en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, com també dels aïllaments o de les quarantenes que s'acordin, que els han de comunicar a l'112.
  • S’informa que a través de la pàgina web coronavirus.caib.es, es farà pública la versió consolidada del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.

[Font: BOIB. Núm. 174. 10/10/2020]

[Foto: Centers for Disease Control and Prevention / Coronavirus / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19