Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Col·laboració en la formació de les federacions esportives sobre la transmissió de la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Les conselleries de Salut i Consum i Afers Socials i Esports han iniciat una formació en COVID-19 específica per les federacions esportives de les Illes Balars.

Segons s'indicava a la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 18 de setembre de 2020, cada club ha de tenir un responsable COVID-19 amb l'objectiu de fer complir les mesures de seguretat i salut durant les competicions esportives als participants i al públic. Després de cada prova esportiva s'ha d'adjuntar a l'acta una llista del compliment de les mesures establertes signat per l'àrbitre i els responsables COVID-19 de cada club participant.

Per a facilitar que es compleixi aquesta mesura de seguretat, aquest dijous, es realitza una sessió de formació d’un responsable de cada una de les federacions d'equip i contacte de les Illes Balears.

Les federacions rebran la formació i seran les encarregades de donar-li continuïtat ja que posteriorment, hauran de formar als responsables COVID-19 dels clubs i als àrbitres de les seves federacions.

Posteriorment a la sessió de formació, s'establirà un canal d'assessorament entre les conselleries i les federacions per així poder resoldre dubtes i assegurar que se segueixen correctament les recomanacions de prevenció i protecció.

Cal tenir en compte que per poder iniciar la competició, les federacions esportives d'esports d'equip i de contacte han de complir els requisits següents:

  • Han de trametre a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè l'aprovi, un protocol d'actuació vinculant per a totes les entitats participants en les competicions, en el qual s'estableixin les mesures específiques de protecció de la salut de totes les persones implicades, i han d'estar d'acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries.
  • Han de tenir una declaració responsable dels participants en les competicions esportives sobre la base de les indicacions fetes per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
  • Han de desenvolupar el calendari esportiu amb unes condicions flexibles i amb alternatives de canvi de dates dels partits o de les proves esportives. També s'han d'establir mesures per distanciar temporalment el contacte físic entre equips o esportistes diferents a partir de les indicacions fetes per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Aquest treball de formació, es realitza mitjançant la creació d’una Comissió tècnica Salut- Esports per impulsar diferents accions: aprovació dels protocols de les federacions d’esports d’equip i de contacte, autorització de proves esportives, formació dels responsables COVID-19.

[Font: Conselleria d'Afers Socials i Esports. 15/10/2020]

[Foto: Infosalut / Home corrent / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19