Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Restriccions a la llibertat de circulació degut a la declaració de l’estat d’alarma

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 184, de dia 26 d’octubre, s’ha publicat el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19. La llibertat de circulació estarà restringida a les Balears entre les 24:00 hores i les 6:00 hores.

S'exclouen d'aquesta prohibició, entre d'altres:

  • Els desplaçaments de caràcter essencial, degudament justificats, per assistència tant sanitària, com per anar a la farmàcia o anar al veterinari, sempre que sigui amb caràcter d'urgència i es faci al centre que sigui més proper al domicili.
  • Els trajectes per anar o tornar de fer feina, en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de l'activitat professional. 
  • Els desplaçaments de professionals o voluntaris acreditats per dur a terme serveis essencials, sanitaris o socials.
  • Les persones que ho facin per tenir cura de persones grans, dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. Aquí també s'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat amb el certificat corresponent.

El decret també estableix que l'horari d'obertura i tancament al públic de les activitats culturals, de serveis, esportives, etc., s’haurà d’adaptar perquè les persones usuàries o participants puguin complir amb les restriccions de mobilitat.

Grups de persones

També s'estableix un màxim de 6 persones a les Illes de Mallorca i Eivissa en les reunions socials i familiars que es duguin a terme en espais d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, tret que es tracti de convivents. Aquesta limitació s'estableix sense perjudici de les excepcions establertes en el pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, relatives a activitats específiques o en dependències i establiments oberts al públic. De la mateixa manera, el límit és de 6 persones en espais privats, tret que es tracti de convivents.

Pel que fa a les illes de Menorca i Formentera, les limitacions seran les ja establertes per la Conselleria de Salut i Consum.

Aquestes limitacions, tal com fins ara, no afecten les activitats laborals ni institucionals.

Per altra banda, i també respecte a les reunions de persones, el Govern podrà limitar, condicionar o prohibir les manifestacions o reunions en espais de trànsit públic quan no quedi garantida la distància personal necessària per a impedir els contagis.

Finalment, el decret també estableix que es mantenen les limitacions actuals per al terme municipal d’Eivissa, però introdueix una excepció, ja que les limitacions de les reunions familiars i socials seran de sis persones.

[Fonts: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. 26/10/2020 - BOIB. Núm. 184. 26/10/2020]

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19