Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Es modifiquen les mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 206, de dia 10 de desembre, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 9 de desembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19.

ENTRE D'ALTRES, ES MODIFIQUES ELS ASPECTES SEGÜENTS:

  • El tercer subparàgraf de l'onzè paràgraf del punt 7 de l'apartat VI del Pla citat, que passa a tenir la redacció següent: Només es pot exceptuar el retorn a la residència en un període inferior als 10 dies en els casos de situacions sobrevingudes per causa major que impedeixin dur a terme les cures en el domicili.
  • El punt 2 de l'apartat VII del Pla, sobre la capacitat màxima dels espais esportius
  • El vuitè paràgraf de l'apartat VIII del Pla, sobre les activitats —que han de ser sense contacte físic— i que s'han de dur a terme en grups estables amb el nombre màxim de participants que determina el nivell d'alerta sanitària en què es trobi la unitat territorial.
  • El segon paràgraf de l'apartat IX del Pla, sobre les activitats i accions dirigides per monitors i/o dinamitzadors juvenils: han de limitar la capacitat d'acord amb el que s'estableixi en funció del nivell d'alerta sanitària vigent en la unitat territorial.
  • El darrer paràgraf del punt 1 de l'apartat XV del Pla sobre el cas de serveis de bar i cafeteria d'interior en els mercats o zones comercials per als quals no estigui autoritzat l'ús de barra, es poden habilitar terrasses, preferentment a l'exterior o a l'interior amb ventilació suficient, sense que això suposi o impliqui necessàriament ocupació de via pública, i s'han de regir per les disposicions que conté l'apartat XI.1.

[Font: BOIB. Núm. 206. 10/12/2020]

[Foto: Centers for Disease Control and Prevention / Coronavirus / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19