Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Nou sistema de nivells d’alerta sanitària i Pla de mesures excepcionals de prevenció

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Les Illes Balears disposaran d’un nou sistema de nivells d’alerta sanitària i també d’un nou Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquest pla ordena i detalla les restriccions que s’hauran d’aplicar d’ara en davant en funció del nivell d’alerta en que es trobi cada territori. L’aplicació dels següents nivells, excepte en cas d’urgència, s’actualitzarà cada 2 setmanes en funció dels indicadors epidemiològics. 

Nivells d’alerta

El nou Pla de mesures excepcionals, que entra en vigor demà, 28 de novembre, i substitueix el que es va aprovar per acord de Consell de Govern el 19 de juny de 2020, amb les modificacions posteriors, no és un document tancat sinó que es pot actualitzar per resolució de la consellera de Salut i Consum, en la mesura en què es consideri necessari, atès que ha de ser objecte d'una avaluació contínua.

El document inclou cinc nivells d’alerta en funció de la situació epidemiològica:

 • Nivell d’alerta 0: Nova normalitat. Casos esporàdics i amb bona traçabilitat, normalment importats, i sense que s’identifiqui l’existència de transmissió comunitària.
 • Nivell d’alerta 1: Risc molt baix o baix, amb brots complexes o transmissió comunitària limitada.
 • Nivell d’alerta 2: Risc mitjà, transmissió comunitària sostinguda generalitzada amb pressió creixent sobre el sistema sanitari.
 • Nivell d’alerta 3: Risc alt, transmissió comunitària no controlada i sostinguda que excedeix les capacitats de resposta del sistema sanitari.
 • Nivell d’alerta 4: Risc molt alt o extrem, transmissió comunitària no controlada i sostinguda que excedeix les capacitats de resposta del sistema sanitari i que pot requerir mesures excepcionals.

La declaració dels nivells d’alerta sanitària té, com a regla general, una durada de 14 dies naturals prorrogables i comporta una avaluació continua dels risc sanitari i de la situació epidemiològica del territori afectat. No obstant això, els nivells que estableix l’acord d’avui es mantindran fins el 15 de desembre.

Concretament, a dia d’avui, són:

 • A Mallorca, nivell d’alerta sanitària 3
 • A Menorca, nivell d’alerta sanitària 2
 • A Eivissa, nivell d’alerta sanitària 3
 • A Formentera, nivell d’alerta sanitària 1

Amb la finalitat de controlar la transmissió del virus i la preservació de la capacitat assistencial del sistema de salut, en cada nivell d'alerta sanitària s'han d’aplicar les mesures establertes en el Pla, per a cada activitat en funció del seu risc concret.

Els serveis d’inspecció municipals, insulars i autonòmics, com també la policia local, en l’àmbit de les seves competències, sense perjudici de l’eventual sol·licitud de col·laboració a les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en aquest Pla, mentre que la instrucció dels procediments sancionadors que siguin procedents correspondrà a les autoritats competents d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

Annex - Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19

[Fonts: Presidència de Govern. 27/11/2020 - BOIB. Núm. 201. 28/11/2020]

[Foto: Presidència de Govern]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19