Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Ampliació de les mesures de control de la COVID-19 a tot Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern de les Illes Balears ha decidit restringir la circulació de persones en horari nocturn, entre les 22 i les 6 hores, a tota l’illa de Mallorca, dins de les mesures que es poden adoptar en l’actual nivell de protecció 3 i atesa l’evolució negativa d’alguns indicadors epidemiològics i sanitaris de risc de propagació de la COVID-19.

Així ho ha explicat en roda de premsa la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha assegurat, entre d'altres aspectes, que «la situació a les Illes Balears no és bona» i que «empitjora a l’illa de Mallorca». 

Un dels motius que justifiquen aquest enduriment de les mesures, previstes dins el marc del nivell 3 de protecció, és la incidència acumulada a 14 dies, la qual actualment és de 260 casos per cada 100.000 habitants, i la taxa de positivitat, que arriba al 6,37 %. A més s’ha tengut en compte la necessitat de garantir la traçabilitat dels casos i la capacitat assistencial del sistema sanitari.

Totes les mesures es publiquen avui, dia 10 de desembre, en BOIB núm. 206, i quedaran en vigor fins a les 22.00 hores del dia 21 de desembre.

Lloseta, Muro i Sóller

Així mateix, s’ha acordat prohibir l’activitat als interiors dels bars, restaurants i establiments de joc i apostes dels municipis de Lloseta, Muro i Sóller.

A més d’avançar el toc de queda a les 22.00 hores a tot Mallorca, s’ha decidit adoptar mesures addicionals en aquets tres municipis, on els casos també s’han multiplicat els darrers dies.

  • Lloseta manté una incidència acumulada a 14 dies elevada des de fa dues setmanes i presenta una tendència ascendent. La IA14 és de 651,3 per 100.000 habitants i la taxa de positivitat és de 12,88 %.
  • Sóller fa tres setmanes que presenta una tendència d’augment de la IA14, que es situa en 474 per 100.000 habitants, i la taxa de positivitat és d’11,79 %.
  • En el cas de Muro, els contagis s’han multiplicat per quatre en una setmana. Actualment la IA14 és de 268,2 per 100.000 habitants i la taxa de positivitat és de 5,29 %.

Per això s’ha considerat adequat tancar els espais interiors dels establiments que exerceixen l’activitat de restauració i els establiments de jocs i apostes. Això es farà mitjançant una resolució de la consellera de Salut i Consum.

Cal recordar que el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitaria Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020, estableix que, en el nivell d’alerta 3, i en funció de l’evolució de la situació epidemiològica, l’autoritat sanitària pot proposar l’avançament de l’horari de tancament i/o la prohibició d’ús dels espais interiors d’aquests establiments.

Malgrat la limitació anterior, les autoritats municipals, sempre que el transit rodat no es vegi impossibilitat, podran autoritzar l’ocupació de via pública destinada al transit rodat o estacionament de vehicles, immediatament adjacent a les terrasses o façana dels locals destinats a restaurants, bars o cafeteries, per tal de posar-hi taules, de manera provisional, i emprar-la com a terrassa d’aquests locals.

En cap cas la suma de les places de les terrasses o dels espais exteriors ocupats ordinàriament pel local i les autoritzades provisionalment podrà excedir de la cabuda ordinària de la terrassa del local, o en el cas que aquest no disposàs ordinàriament de terrassa, del 50 % de la cabuda ordinària autoritzada del local. Aquestes places provisionals de terrassa resten sotmeses a les mateixes regles de disposició, màxim d’ocupació de taules i distàncies que les places ordinàries.

Cribratge poblacional

Les autoritats sanitàries es coordinaran ara amb els ajuntaments afectats per posar en marxa els corresponents cribratges amb tests d’antígens, els quals estan indicats quan la incidència de COVID-19 a un territori acotat és elevada.

A més, es faran intervencions comunitàries informatives per recordar els habitants dels pobles que extremin les mesures de seguretat.

Mallorca i Eivissa continuen en el nivell 3; Menorca, en el nivell 2 i Formentera en l’1

La Conselleria de Salut i Consum recorda que les illes de Mallorca i Eivissa romanen en nivell d’alerta 3, Menorca en el 2 i Formentera en l’1, segons el nou sistema de nivells d’alerta sanitària del Pla citat. 

Aquests nivells determinen les mesures previstes per cada territori i es revisen de manera ordinària cada dues setmanes. No obstant això, el Govern pot adoptar diverses restriccions en territoris puntuals si així es considera adient, tenint en compte l’evolució de la pandèmia a les Balears.

Els cinc nivells d’alerta es prenen en funció de la situació epidemiològica i assistencial i van més enllà de la incidència acumulada. També es valoren tot una bateria d’indicadors, com la taxa de positivitat global de les proves de detecció d’infecció activa realitzades, la incidència en majors de 65 anys, el percentatge de casos amb traçabilitat, o l’ocupació de llits hospitalaris, tant en planta com en unitats de cures intensives.

[Fonts: Presidència de Govern. 09/12/2020 - BOIB. Núm. 206. 10/12/2020]

[Foto: Presidència de Govern]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19