Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Conveni sobre l'adhesió a l'ús de l'aplicació Radar COVID

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 66, de 18 de març de 2021, s'ha publicat la Resolució de 10 de març de 2021, de la Secretaria General d'Administració Digital, per la qual es publica el Conveni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sobre l'adhesió a l'ús de l'aplicació "Radar COVID".

La informació recollida serà tractada exclusivament per a finalitats d'interès públic en l'àmbit de la salut pública o per a garantir elevats nivells de qualitat i de seguretat de l'assistència sanitària o, en el seu cas, per a protegir els interessos vitals de l'interessat o d'altres persones físiques, sobre la base de la normativa aplicable en matèria de salut pública i sempre amb les mesures adequades i específiques que estableixi aquesta normativa per a protegir els drets i llibertats de l'interessat, i en particular el secret professional.

L'Aplicació implementa la funció de rastreig de contactes per COVID-19 de manera digital amb els següents objectius:

  • Contribuir a preservar la salut pública sense renunciar a la privacitat dels ciutadans.
  • Alertar de manera proactiva a persones en risc d'estar contagiades per la COVID-19, perquè puguin prendre mesures sobre aquest tema, ajudant a reduir de manera efectiva les cadenes de transmissió del virus SARS-CoV-2.
  • Contribuir a reduir l'impacte econòmic de la COVID-19, en coadjuvar al control de la pandèmia facilitant el moviment de persones.

Les seves funcions són

  • Permetre a l'usuari conèixer si s'ha trobat en situació de risc d'exposició a la COVID-19 ajudant-lo a protegir-se i a protegir als altres.
  • Permetre a l'usuari de l'aplicació comunicar a través aquesta que ha rebut un resultat positiu en la prova de COVID-19 prèvia acreditació de les autoritats sanitàries mitjançant un codi de confirmació d'un sol ús facilitat per la Conselleria de Salut i Consum.
  • Enviar una alerta d'exposició de manera anònima a tots els usuaris de l'aplicació que hagin estat exposats a un contacte epidemiològic amb l'usuari que ha comunicat el positiu en els catorze dies anteriors a l'enviament de l'alerta.

[Font: BOE. Núm. 66. 18/03/2021]

[Foto: Conselleria de Salut]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19