Categories: COVID-19, Ajudes

Es valida un decret de mesures, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 65, de dia 20 de maig de 2020, s'ha publicat la Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RGE núm. 3970/21). 

L'expansió de la pandèmia de la COVID-19 a tot el món ha provocat unes conseqüències assoladores en la salut de les persones, però, malauradament, no només en la salut, sinó que els seus efectes han afectat greument el teixit social i econòmic. Per això s'han realitzat diverses mesures per paliar la situació..

El Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació,Transformació i Resiliència, es va publicar en el BOIB de 13 d'abril, i desenvalupa diversos aspectes, tal com:

El seu objecte és establir les mesures extraordinàries i urgents per desplegar les disposicions estatals bàsiques que conté un reial decret llei del mes de setembre de 2020,  pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per al'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i fixar les especialitats organitzatives i de procediment necessàries per simplificar i agilitar la gestió pressupostària i econòmica, els procediments de subvencions i d'ajuts, la contractació pública i la resta d'actuacions i procediments inherents a la programació i l'execució dels projectes que s'han de finançar amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR) i de l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU) respecte dels quals la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sigui responsable de la gestió i el control.

Aquest Decret llei és aplicable a totes les actuacions que duguin a terme l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats integrants del seu sector públic instrumental per a la implementació, la gestió i el control dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del REACT-EU, com també, si escau, de la resta de fons europeus a què fa referència la disposició addicional primera.

[Font: BOIB. Núm. 65. 20/05/2021]

[Foto: Infosalut / Gent gran passejant / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19