Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Contractacions d’emergència per mantenir una activitat sanitària assistencial

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament a càrrec del Servei de Salut, relacionades amb la necessitat de disposar de determinats serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

L’import total d’aquestes de les contractacions està valorar en 3.696.257 €.

Llistat de contractacions:

  • Adquisició de material sanitari, material no sanitari i medicaments per fer front a la COVID-19 durant el període comprès entre el 31 de març de 2020 i el 12 d’abril de 2021, per l’import total de 3.611.964 €.
  • Subministrament d’equips d’insonorització i protecció per als llocs de treball destinats als operadors telefònics encarregats del procés de vaccinació a les Illes Balears, amb l’empresa Nothing is Easy, per l’import de 24.603 €.

Les contractacions corresponents a l’Hospital Universitari Son Espases sumen 59.600 €:

  • S’ha contractat el servei de laboratori extern amb l’empresa Reference Laboratory per l’import de 59.600 €. Es tracta d’un laboratori per fer la determinació d’interleucina 2 amb receptor soluble en sèrum, per al correcte diagnòstic de pacients afectats pel SARS-CoV-2 greus i ingressats a les UCI.

Actualment Son Espases no disposa de mitjans materials ni humans suficients per fer aquesta prova d’anticossos al seu laboratori, per la qual cosa es considera necessari formalitzar un contracte d’emergència sanitària per a la realització de la prova d’interleucina 2 per part d’un laboratori extern.

El mes de març de 2020, el Consell de Govern va aprovar l’Acord de mesures per adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits durant aquest període per l’Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d’emergència.

Cal destacar que totes aquestes contractacions es financen a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears, autoritzat per la Comissió Europea. Aquesta redistribució de les ajudes europees s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i la capacitat de resposta davant la crisi sanitària.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 24/05/2021]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19