Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: nivells d’alerta per illes i modificació del nou Pla de Mesures de prevenció, contenció i coordinació

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 73, de dia 4 de juny, s’ha publicat l’Acord de 4 de juny de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es modifica l’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes.

Nivells d'alerta

Des de la publicació d'aquest acord, fins a les 24.00 hores del dia 19 de juny de 2021, llevat que es revisin abans, són aplicables a les Illes Balears els nivells d'alerta sanitària següents:

  • A l'illa de Mallorca, el nivell d'alerta sanitària 1.
  • A l'illa de Menorca, el nivell d'alerta sanitària 1.
  • A l'illa d'Eivissa, el nivell d'alerta sanitària 1.
  • A l'illa de Formentera, el nivell d'alerta sanitària 1.

Modificacions al Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19

  • Modificar el cinquè incís del punt 4 de l'apartat II del Pla, referent a les celebracions nupcials es permet l'activitat de ball sempre que es dugui a terme portant en tot moment, correctament posada, la mascareta.
  • Modificar el segon incís del punt 5 de l'apartat VII del Pla, referent a les competicions esportives a l'aire lliure amb una previsió de participació d'un elevat nombre d'esportistes es poden dur a terme en les condicions que estableixi quinzenalment el Consell de Govern per a cada illa. A partir del dia 1 de setembre es podran autoritzar esdeveniments esportius de 3.000 persones sempre que la situació sanitària ho permeti. En cas que la previsió de participació superi els 3.000, es requerirà l'autorització prèvia de la Direcció General d'Esports sota els criteris de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum.
  • Modificar el cinquè incís del punt 1 de l'apartat IX del Pla, les activitats de lleure educatiu definides en el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut, que es duguin a terme en instal·lacions juvenils han de complir les condicions que es regulen en l'apartat VIII i l'organització interna d'aquestes activitats s'ha d'adaptar a les capacitats de cabuda disponible a les instal·lacions juvenils.

Aprovació de mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a totes les Illes Balears

Seran efectives i aplicables des de la publicació d'aquest acord fins a les 24.00 hores del dia 19 de juny de 2021, sobre els aspectes següents, entre d'altres:

Parcs infantils d'ús públic a l'aire lliure; platges; espais recreatius; vetles; enterraments i cerimònies nupcials; prestació dels serveis educatius presencials; activitat física a l'aire lliure; activitats esportives i esdeveniments... ; activitats d'oci juvenil i instal·lacions juvenils; activitat de les biblioteques, arxius, etc., activitats culturals en general; restauració; hoteleria i allotjaments turístics; congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, etc.; centres recreatius de gent gran.-

[Font: BOIB. Núm. 073. 04/06/2021]

[Foto: Infosalut / Gent passejant per la Plaça Espanya / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19