Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Modificació mesures sanitàries per donar seguretat als residents o visitants

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 75, de dia 5 de juny, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual es modifica la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 21 de maig de 2021 per la qual s’estableixen mesures sanitàries específiques per donar seguretat a l’accés a les Illes Balears de persones residents o a visitants.

Es modifica l'apartat 4t de la Resolució que queda redactat de la manera següent:

  • Establir també que les anteriors mesures sanitàries específiques seran d'aplicació per a les persones no residents que es desplacin a les Illes Balears però, el cost de les proves PCR, TMA o Prova ràpida d'antígens que s'hagin realitzat en origen o al que es sotmetin en arribar al territori de les Illes Balears en cap cas serà a assumit pel Servei de Salut de les Illes Balears.

Es modifica l'apartat 5è de la Resolució que queda redactat de la manera següent:

  • Si les persones a les quals es refereix l'apartat anterior accedeixen a territori de les Illes Balears, sense acreditar la realització prèvia d'alguna de les proves esmentades en termini o que es troben en causa d'exempció de tenir que realitzar-les d'acord amb el punt següent, sense perjudici de les sancions que se'ls puguin imposar, hauran de presentar en el termini màxim de 72 hores una prova negativa PCR o TMA o en el termini de 48 hores una prova ràpida d'antígens de resultat negatiu, realitzat a un centre habilitat a les Illes Balears per a la realització de les proves.
  • En aquest cas, la persona que viatja s'ha de comprometre a mantenir-se en quarantena fins que obtingui el resultat negatiu i enviar el resultat de la prova a la direcció de correu electrònic que trobaran a aquesta pàgina web.
  • En cas que el resultat sigui positiu, s'han de sotmetre a les instruccions de l'autoritat sanitària.

Es modifica l'apartat 8è de la Resolució  que queda redactat de la manera següent:

  • Disposar que aquesta resolució produeix efectes des de la publicació, fins les 00.00 hores del dia 20 de juny de 2021.

[Font: BOIB. Núm. 75. 05/06/2021]

[Foto: Tuur Tisseghem / Hombre por la calle / CC0 Public Domain]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19