Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia durant part del mes de juny

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 74, de dia 5 de juny, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de dia 31 de maig de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part del mes de juny de 2021.

El passat dia 9 de maig va acabar l'estat d'alarma instaurat mitjançant un reial decret el mes d'octubre de 2020, i la prórroga del mes de novembre. L'experiència adquirida en més d'un any de lluita contra la pandèmia de SARS-CoV-2 ens ha duit a assumir que la represa de la normalitat que representa la finalització de l'efectivitat de l'estat d'alarma no pot suposar, alhora, l'abandonament radical de les mesures elementals de prevenció i contenció de la pandèmia, tot amb la finalitat d'evitar el risc de noves onades de la malaltia que obliguin de bell nou a la presa de mesures més dràstiques per contenir-la.

Aquest nou Acord estableix, entre d'altres apartats, els següents:

Finalitat i perìode mesures

Aquest Acord té per objecte establir mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, a l'empara de la normativa adient, durant el període comprès entre el dia 6 i el dia 20 de juny d'enguany.

Condicions per a l'entrada a les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla

Les persones procedents d'altres comunitats o ciutats autònomes que pretenguin entrar en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per via aèria o marítima, s'han de sotmetre a un control sobre el motiu del desplaçament i, si escau, a un control sanitari o prova diagnòstica, en els termes que es disposen en la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 21 de maig de 2021 per la qual s'estableixen mesures sanitàries específiques per donar seguretat a l'accés a les Illes Balears de persones residents o a visitants, que flexibilitza les mesures de control establertes mitjançant l'Acord del Consell de Govern de dia 5 de maig i facilita encara més l'entrada a les Illes Balears dels ciutadans d'altres comunitats o ciutats autònomes en funció de la situació dels indicadors epidemiològics d'aquelles i del procés de vacunació.

Condicions en què s'aconsellen les reunions i trobades familiars i socials i la mobilitat en horari nocturn

  • S'aconsella a la ciutadania que, durant el període de vigència d'aquest Acord, únicament dugui a terme reunions i trobades familiars i socials d'un màxim de deu persones a l'interior o de quinze persones a l'exterior, tant en espais públics com privats.
  • Així mateix, s'aconsella a la ciutadania que limiti al màxim la mobilitat en horari nocturn.

Condicions en què es poden dur a terme les celebracions o la permanència de persones en llocs de culte

Quant a la permanència de persones en llocs de culte en cadascuna de les Illes Balears, es permet l'ocupació del 100 % de la capacitat, sempre que s'asseguri la distància d'almenys un metre i mig entre persones de diferents nuclis de convivència.

Règim sancionador

Els incompliments individualitzats del que disposa aquest Acord poden ser constitutius d'una infracció administrativa d'acord amb el decret del mes de juliol de 2020, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

[Font: BOIB. Núm. 74. 05/06/2021]

[Foto: Centers for Disease Control and Prevention / Coronavirus / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19