Categoria: COVID-19

Acord del Consell de Govern pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 99 de 24 de juliol de 2021, s'ha publicat l'acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 que estableix mesures de control extraordinàries per controlar la pandèmia ocasionada per la COVID-19.

Condicions en què es poden dur a terme les reunions i trobades familiars i socials, en horari nocturn

Durant el període de vigència d'aquest Acord, les reunions i trobades familiars i socials, en horari nocturn, s'han de sotmetre a les condicions següents:

Quan la incidència acumulada a catorze dies a l'illa sigui superior a 350 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 5% en relació a llits de cures crítiques per COVID-19 o del 2% en relació a llits d'hospitalització per COVID-19, no es permetran reunions socials o familiars de persones, en l'horari comprès entre les 02.00 i les 6.00, excepte que es tracti de persones convivents.

Quan la incidència acumulada a catorze dies a l'illa sigui superior a 450 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 10% en relació a llits de cures crítiques per COVID-19 o del 5% en relació a llits d'hospitalització per COVID-19, no es permetran reunions socials o familiars de persones, en l'horari comprès entre les 01.00 i les 6.00, excepte que es tracti de persones convivents.

Mitjançant una resolució de la consellera de Salut i Consum, es farà pública, quinzenalment, la situació de la incidència acumulada i de la pressió hospitalària de cada illa i, conseqüentment, l'aplicació de les mesures que corresponen en cada cas.

Pròrroga de les mesures de control a l'entrada de persones a les Illes Balears, procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla

Les mesures que se contenen a l'Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s'estableix la mesura excepcional de control a l'entrada de persones a les Illes Balears, procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part del mes de juny i tot el mes de juliol de 2021, queden prorrogades fins el dia 15 de setembre d'enguany.

Vigència de l'acord

Aquest Acord esdevé efectiu a partir de la seva publicació i manté la vigència durant un mes.

[Font: BOIB núm. 99. 24/07/2021]

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19