Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

La Comissió de Salut Pública actualitza l'Estratègia de Vigilància i Control enfront de la COVID-19 després de la fase aguda de la pandèmia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Es modifica la indicació de realització de proves diagnòstiques, que se centrarà en persones amb factors de vulnerabilitat (majors de 60 anys, immunodeprimits i embarassades), àmbits vulnerables (sanitaris i sociosanitaris) i casos greus. La vigilància se centrarà en aquests grups.

La nova estratègia respon al compromís adquirit pel Sistema Nacional de Salut amb la Declaració de Saragossa. La nova estratègia serà efectiva a partir del dilluns 28 de març i s'aplicarà sempre que els indicadors d'utilització de serveis assistencials es trobin en un nivell de risc baix. 

La Comissió de Salut Pública (CSP) conclou que els canvis que han acordat es fonamenten en el fet que els elevats nivells d'immunitat aconseguits en la població espanyola han determinat un canvi en l'epidemiologia de la COVID-19, que recolza la transició cap a una estratègia diferent que vigili i dirigeixi les actuacions a persones i àmbits de major vulnerabilitat i controli els casos de COVID-19 greus i en àmbits i persones vulnerables.

En aquest sentit, les persones expertes de la CSP recorden que la vigilància en aquesta fase de transició donarà pas a un sistema consolidat de vigilància de les infeccions respiratòries agudes, que haurà de conformar els sistemes de vigilància sentinella de les malalties respiratòries agudes.

En relació amb el control de la COVID-19 en la població general, els casos confirmats lleus i asimptomàtics no faran aïllament i els contactes estrets no faran quarantena. En aquest sentit, s'emetran recomanacions dirigides a les mesures preventives com l'ús de mascareta en tots els àmbits i evitar contacte amb persones vulnerables.

En els àmbits vulnerables, com els centres sanitaris assistencials o sociosanitaris, es podran implementar mesures específiques d'aïllament i control.

Aquestes modificacions s'han comunicat i valorat conjuntament amb el Centre Europeu de Control de Malalties i s'han establert els mecanismes per garantir la coordinació amb la vigilància en l'àmbit europeu i la correcta inclusió de la informació generada a Espanya en els informes i documents de seguiment de la pandèmia en la Unió Europea.

Així mateix, cal destacar que les estructures extraordinàries de vigilància i control posades en marxa durant la pandèmia es mantendran operatives per controlar indicadors clau que permetin detectar precoçment canvis en la situació que puguin requerir reimplantar mesures de control.

Aquesta estratègia seguirà en vigor mentre que no es produeixi un canvi significatiu en la tendència que indiqui una circulació no controlada del SARS-CoV-2 o bé un canvi en la situació epidemiològica que requereixi restablir mesures de vigilància i control a proposta de la Ponència d'Alertes i Plans de Preparació i Resposta.

[Font: Ministeri de Sanitat. 22/03/2022

[Foto: Ministeri de Sanitat]

 

 

 

 

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19