Categories: COVID-19, Gestió de la investigació, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: L'Estat prorroga la vigència dels contractes del personal investigador

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres va aprovar la pròrroga dels contractes temporals del personal investigador durant l'estat d'alarma. Les entitats que haguessin subscrit contractes de treball de durada determinada amb càrrec al finançament procedent de convocatòries d'ajudes de recursos humans, podran prorrogar la vigència d'aquests.

En conseqüència, aquesta mesura afectarà els contractes derivats de les convocatòries realitzades per l'Agència Estatal de Recerca i l'Institut de Salut Carlos III.

Aquestes pròrrogues es realitzaran per una extensió equivalent al temps de durada de l'estat d'alarma. Excepcionalment, per motius justificats, les parts podran acordar, amb caràcter previ a la data de finalització del contracte, una pròrroga per fins a tres mesos addicionals al temps de durada de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

La durada dels contractes prorrogats en aplicació d'aquesta disposició addicional podrà excedir els límits màxims previstos per als mateixos en la Llei de la Ciència de 2011.

Agilitar la innovació

El Consell de Ministres també va donar llum verda a l'agilitació administrativa de les ajudes del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), a fi de fomentar la innovació empresarial en el marc de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19.

[Font: Consell de Ministres. 31/03/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19