Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, Gestió de la investigació

Es declara essencial la recerca sobre el nou coronavirus i les seves necessitats

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern Espanyol  declara essencial la recerca sobre el nou coronavirus i les seves necessitats. També les persones que treballin en empreses, centres d'I+D+I i biotecnològics vinculats a la COVID-19, els animalaris i el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats.

Així, es troben entre les excepcions que enumera el Real Decret-llei 10/2020, de 29 de març.

Recerques científiques

Referent a les recerques científiques que es desenvolupen en el sector públic, seran els propis organismes, centres o instituts de recerca els que decideixin sobre la continuïtat de les seves activitats.

Altres regulacions

En aquest decret es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altres persones, que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

D'igual manera, queden excloses d'aquest Reial Decret-llei altres centres i empreses que prestin alguns serveis primordials.

[Font: Ministeri de Ciència i Innovació. 31/03/2020]

[Foto: Instituto de Salud Carlos III]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19