Categories: COVID-19, Formació especialitzada, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Inici de terminis per a les avaluacions dels professionals de FSE

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 106, de día 16 d’abril de 2020, s'ha publicat l'Ordre SND/346/2020, de 15 d'abril, per la qual s'acorda l'inici de terminis per a realitzar les avaluacions i la data final de residència o d'any formatiu dels professionals sanitaris de Formació Sanitària Especialitzada (FSE).

En el marc de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a més d'adopció de mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i seguretat dels ciutadans i la contenció de la progressió de la malaltia, també es van prendre mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, referents als professionals sanitaris en formació, posposant les avaluacions anuals i l'avaluació final de tots els residents.

Terminis per a realitzar les avaluacions i data final de residència o d'any formatiu

Les avaluacions dels residents, qualsevol que sigui l'especialitat en la qual estiguin realitzant la formació sanitària especialitzada i qualsevol que sigui l'any que estiguin cursant, podran iniciar-se a partir del dia de la publicació de la present ordre en el BOE.

Així mateix, s'estableix com a data final de residència o d'any formatiu el 28 de maig de 2020.

Les avaluacions d'aquells residents que finalitzin la seva residència o el seu any formatiu amb posterioritat al 28 de maig de 2020 no estaran subjectes al règim previst en l'apartat anterior.

Procediment

El procediment d'avaluació és l'establert el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.

La relació d'avaluacions i les notificacions que corresponguin es remetran al Registre Nacional d'Especialistes en Formació, en els terminis establerts en l'esmentat reial decret.

Correcció d’errades de l’Ordre SND/346/2020: BOE. Núm. 107. 17/04/2020

[Fonts: BOE. Núm. 106. 16/04/2020 - BOE. Núm. 107. 17/04/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19