Categories: COVID-19, Formació especialitzada, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

FSE: Modificació de la convocatòria de proves selectives 2019

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 136, de día 15 de mayo de 2020,  s'ha publicat l'Ordre SND/411/2020, de 13 de maig, que modifica l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2019 per a l'accés l'any 2020 a places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) com a Medicina, Farmàcia i Enfermeria.

L'ordre que es modifica és la SCB/925/2019, de 30 d'agost, referent a places de FSE per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria, i en els àmbits de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

Estat d'alarma

El Reial decret emès el mes de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix en una de les seves disposicions que se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, que es reprendran en el moment en el qual perdi vigència el citat reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

Compareixença per mitjans electrònics

En el context de l'estat d'alarma es fa impossible la compareixença física de tots els aspirants en el Ministeri de Sanitat, o en qualsevol altre lloc habilitat a aquest efecte, i és d'esperar que una vegada finalitzat aquest estat d'alarma, existeixin dificultats per a la realització de desplaçaments, nacionals i internacionals, que suposin un obstacle a l'adjudicació presencial de places. En aquesta Ordre s'estableix l'obligatorietat per als aspirants de comparèixer per mitjans electrònics per a l'adjudicació de plaça, i es regula el procediment de sol·licitud electrònica de places.

Ampliació de places

Així mateix, s'aprova l'ampliació de 143 places de titulació universitària: 103 places per a Medicina, 5 places Farmàcia, 32 places d'Infermeria, 1 plaça a l'àmbit de la Biologia i 2 places en l'àmbit de Psicologia. Aquesta ampliació s'enquadra en les mesures extraordinàries encaminades a reforçar el Sistema Nacional de Salut en la crisi sanitària provocada pel COVID-19, dutes a terme pel citat Ministeri i les comunitats autònomes.

Per a consultar la informació completa pot accedir al BOE de 15 de maig:

[Font: BOE. Núm. 136. 15/05/2020

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19