Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Flexibilització de restriccions a aplicació de la fase 3

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 153, de 30 de maig de 2020, s'ha publicat l'Ordre per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Es regula el procés de cogovernança amb les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a la transició a una nova normalitat, i davant l'evolució epidemiològica positiva i l'oportú compliment dels criteris establerts, procedeix aprovar les corresponents mesures de flexibilització a aplicar en totes aquelles unitats territorials que estiguin en la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Mesures d'higiene i prevenció

 • Foment dels mitjans no presencials de treball. Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.
 • Mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitats. Tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball aigua i sabó, o gels hidroalcohòliques o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. Es garantirà la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de l'activitat econòmica.
 • Mesures per a prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral. Ajustos en l'organització horària que resultin necessaris per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració.
 • Mesures d'higiene exigibles a les activitats previstes. Es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques

Mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic

 • La distància entre el venedor o proveïdor de serveis i el consumidor durant tot el procés d'atenció al consumidor serà d'almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o d'aproximadament dos metres sense aquests elements.
 • La distància entre els llocs dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública i els consumidors serà de dos metres en tot moment.
 • Els serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal: perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

Mesures relatives a la higiene dels clients a l'interior d'establiments i locals i en els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública

 • El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.
 • Els establiments i locals, hauran d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització.
 • Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada del local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús, sent recomanada la posada a la disposició d'aquests dispensadors també en els voltants dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.
 • En els establiments i locals, que comptin amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador amb la finalitat d'evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.
 • No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com a cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients.
 • En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d'utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.
 • En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l'establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients. Aquesta mesura serà també aplicable a les devolucions de peces que realitzin els clients.

[Font: BOE. Núm. 153. 30/05/2020

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19