Categoria: Ordenació farmacèutica

Modificació de la llista definitiva d'aspirants a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 28, de dia 27 de febrer de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual es modifica la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Aquest concurs es va convocar a través de la convocat Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de noviembre de 2015).

Ara es resol:

  • Incloure a Joana Mª Quetglas Oliver, en la llista definitiva d'aspirants admesos en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia, que s'adjunta com a annex 1 d'aquesta resolució.
  • Excloure per renúncia a Isabel Marina Oliver Karger, de la participació en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia i incloure-la en la llista definitiva d'aspirants exclosos que s'adjunta com a annex 2 d'aquesta resolució.

Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa- les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera de Salut i Consum en el termini d'un mes, d'acord amb la normativa especificada en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 28. 27/02/2021]

[Foto: Infosalut / Farmàcia / CC BY-NC-SA 4.0]