Categoria: Ordenació farmacèutica

Aspirants admesos i exclosos per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 105, de día 9 de juny de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Mitjançant Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, de 25 de novembre de 2015 es va convocar un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia. Posteriorment, les persones implicades van realitzar rectificacións d’errors, reclamacions, al·legacions, etc.

Ara s’aprova i publica:

  1. La llista definitiva d'aspirants admesos que és adjuntada com a annex 1 a aquesta Resolució.
  2. La llista definitiva d'aspirants exclosos, com també les causes d'exclusió, que és adjuntada como a annex 2 a aquesta Resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera de Salut i Consum en el termini d'un mes, d’acord a la normativa establerta.

[Font: BOIB. Núm. 105. 9/06/2020

[Foto: Infosalut / Farmàcia / CC BY-NC-SA 4.0]