Categoria: Cicles formatius i universitat

S'ha publicat que la llicenciatura de Medicina es correspon amb el nivell 3 del MECES

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 192, de 12 d'agost de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Direcció General de Política Universitària, per la qual s'estableix el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) del Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Medicina, entre d'altres titulacions.

El Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior estableix quatre nivells de qualificació en funció dels resultats d'aprenentatge que proporcionen els estudis oficials: el nivell de Tècnic Superior s'inclou en el nivell 1, el de Grau en el nivell 2, el de Màster en el nivell 3 i el de Doctor en el nivell 4.

Així doncs, es determina que el Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Medicina es correspon amb el nivell 3 del MECES (nivell de Màster). Igualment, també s'indica que el nivell 3 del MECES es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions per a l'Educació Superior.

[Font: BOE. Núm. 192. 12/08/2015]