Categoria: Formació especialitzada

Regulació dels Diplomes d'Acreditació dels professionals sanitaris

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 179, de 28 de juliol de 2015, s'ha publicat el Reial decret 639/2015, de 10 de juliol, pel qual es regulen els Diplomes d'Acreditació i els Diplomes d'Acreditació Avançada.

L'any 2003 es va regular la formació i el desenvolupament dels professionals sanitaris per aconseguir la millora de la qualitat del Sistema Nacional de Salut, així com l'ordenació de les professions sanitàries per normalitzar els aspectes bàsics de les professions sanitàries titulades.

El sistema d'acreditació de la formació continuada es va desenvolupar el 2007, determinant, entre altres coses, la composició i les funcions de la Comissió de Formació Continuada de les professions sanitàries.

El Diploma d'Acreditació certifica que el professional sanitari ha assolit les competències i els requisits de formació continuada establerts en una àrea funcional específica per un període de temps determinat.

El Diploma d'Acreditació Avançada certifica el mateix, però amb aquest també s'acredita l'adequació a alguna pràctica professional de major qualificació.

Els objectius de la regulació actual són: utilitzar els diplomes com una eina per certificar el nivell de formació aconseguit per un professional sanitari en una àrea funcional específica d'una determinada professió o especialitat, determinar els criteris i el procediment per a la seva creació, i implantar els requisits i el procediment d'obtenció i renovació.

La sol·licitud del diploma es realizarà en l'àmbit del Servei de Salut que correspongui i la seva expedició anirà a càrrec de les administracions públiques. Els certificats tindran caràcter oficial i validesa en tot el territori espanyol.

Els diplomes comptaran amb les dades següents, entre altres:

  • Titulació sanitària del professional que la posseeix.
  • Denominació del Diploma d'Acreditació o del Diploma d'Acreditació Avançada.
  • Identificació del professional sanitari.

Tindran un període de vigència de 5 anys.

[Font: BOE. Núm. 179. 28/07/2015]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]