Categoria: Formació especialitzada

El ple de la Comissió de Recursos Humans del SNS ha fixat l'oferta de la FSE per a la convocatòria 2013-2014

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El ple de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut ha fixat l' oferta de places formació sanitària especialitzada en 7603, en la convocatòria corresponent a 2013-2014. La distribució de places per titulació corresponen a:

  • Metges (MIR)
  • Infermers (EIR)
  • Farmacèutics (FIR)
  • Psicòlegs (PIR)
  • Biòlegs (BIR):
  • Radiofísics (RFIR) i
  • Químics (QIR)
El nombre de places convocades, segons les necessitats de les Comunitats Autònomes, s'ha reduït un 3% en termes globals respecte a la convocatòria anterior.
 
Nota de tall
Per obtenir una plaça haurà d'obtenir-se, en l'exercici de contestacions múltiples, una nota igual o superior al 35% per cent de la mitjana aritmètica obtinguda pels deu millors exàmens.
 
Preguntes d'Examen 
En aquesta convocatòria s'ha incrementat el nombre de preguntes a 180, més 10 de reserva, respecte a anteriors convocatòries.
 
Reserva per a persones amb discapacitat
Es manté la reserva d'un 7% de les places de FSE per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%. Els exercicis, els criteris de qualificació i la puntuació per superar els exercicis seran els mateixos per a tots els aspirants.
 
Reconeixement mèdic
El reconeixement mèdic estarà a càrrec dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.
 
Extracomunitaris
El contingent per a metges extracomunitaris serà d'un 4% en una primera volta. En Farmàcia serà d'un 3%. En Infermeria serà d'un 2%.
 
Calendari
El termini per a la presentació d'instàncies començarà l'endemà de la seva publicació en el BOE i es perllongarà 10 dies. Es preveu que les proves d'accés es celebrin l'1 de febrer de 2014.