Categories: Institucions sanitàries, Qualitat

Nous centres de salut, unitats bàsiques i serveis d’urgències d’Atenció Primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha declarat com a inversions d’interès autonòmic les intervencions previstes als nous centres de salut, unitats bàsiques i serveis d’urgències d’Atenció Primària d’Artà, Santa Margalida, Bons Aires, Sant Joan, Montuïri, Pollença, Son Ferriol, Consell i Trencadors.

El Servei de Salut va considerar necessari i urgent adequar la xarxa pública d'equipaments de salut de manera que permeti afrontar les noves i creixents demandes de la població en matèria sanitària, motivada no només per l'important increment que ha experimentat la població resident a les Illes Balears, sinó també per l'obsolescència d'alguns centres i unitats bàsiques de salut pel pas dels anys.

Així doncs, a fi de pal·liar les deficiències en el menor temps possible, el 20 de gener de 2018 es va publicar en el BOIB el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En aquest sentit, i una vegada fets els concurs d’idees, l’elecció del projecte guanyador, el disseny arquitectònic del projecte i la supervisió per part del Servei d’Infraestructures del Servei de Salut, la següent passa és la licitació de l’obra d’execució del projecte. D’aquesta manera, el Consell de Govern declara d’interès autonòmic la licitació de les obres d’aquests centres i, per tant, reduirà els terminis per a la seva construcció.

  • Cal recordar que el nou Centre de Salut d'Artà atendrà una població amb targeta sanitària individual (d'ara endavant, TSI) de 7.536 persones, amb un pressupost de licitació de 3.631.457,87 €.
  • La nova Unitat Bàsica de Salut de Santa Margalida atendrà una població amb TSI de 3.289 persones, amb un pressupost de licitació de 2.136.398,64 €.
  • El nou Centre de Salut i Servei d'Urgències d'Atenció Primària de Bons Aires (Palma) atendrà una població amb TSI de 47.720 persones, amb un pressupost de licitació de totes les intervencions previstes de 16.706.445,73 euros.
  • La nova Unitat Bàsica de Salut de Sant Joan atendrà una població amb TSI de 1.604 persones, amb un pressupost de licitació de 416.018,19 €.
  • El nou Centre de Salut de Montuïri atendrà una població amb TSI de 2.562 persones, amb un pressupost d'execució per contracte de 575.392,16 €.
  • El nou Centre de Salut de Pollença té un pressupost de licitació de 3.560.842,36 €. El nou Centre de Salut de Son Ferriol, a Palma, atendrà una població amb TSI de 13.975 persones, amb un pressupost de licitació de 5.127.690,45 €.
  • La nova Unitat Bàsica de Salut de Consell atendrà una població amb TSI de 3.651 persones, amb un pressupost de licitació d'1.128.588,83 €.
  • El nou Centre de Salut de Trencadors, a Llucmajor, atendrà una població amb TSI de 28.950 persones, amb un pressupost de licitació de 9.039.658,10 €.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 23/11/2020 - BOIB. Núm. 199. 24/11/2020

[Foto: Infosalut / Centre de Salut de Santa Catalina / CC BY-NC-SA 4.0]

Què en diu la premsa
*23/11/2020 noticiasmallorca.es - Declaran inversiones de interés autonómico las intervenciones en nuevos centros de salud, unidades básicas y servicios de urgencias.