Categories: Institucions sanitàries, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Qualitat

Contractació del subministrament de dosis de fluorodesoxiglucosa F18 per a Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha atorgat l’autorització prèvia al director general del Servei de Salut de les Illes Balears per contractar el subministrament de dosis de fluorodesoxiglucosa F18 per a l’Hospital Universitari Son Espases, per un valor màxim estimat de 4.704.000 €.

El radiofàrmac per al diagnòstic denominat fluorodesoxiglucosa F18 és un anàleg de la glucosa, que penetra en l’interior de la cèl·lula per mitjà d’un mecanisme de difusió en el qual intervenen determinats transportadors de glucosa de la membrana. Una vegada injectada una petita quantitat de fludesoxiglucosa F18, les imatges mèdiques que s’obtenen amb una càmera especial permeten determinar la ubicació i el progrés de la zona afectada. És evident que es tracta d’una necessitat assistencial essencial per al Servei de Salut que, a més, està regulada en el catàleg d’assistència sanitària.

El valor estimat previst és de 4.704.000 euros, que s’ha establert tenint en compte els costs reals de l’objecte del contracte que s’ha de formalitzar. Aquest valor estimat inclou el preu màxim de despesa de 2.520.000 euors per als 36 mesos següents a partir de la formalització del contracte, una possible pròrroga de fins a 24 mesos per l’import de 1.680.000 euros, i una possible modificació de fins a un 20 % per l’import de 504.000 euros (tots aquests imports sense l’IVA). Tenint en compte el 4 % de l'IVA actual, el pressupost de licitació és de 2.620.800 euros (exceptuant les pròrrogues).

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant-hi els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per finançar les prestacions i els serveis sanitaris.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 03/05/2021]

[Foto: / Ampoules Vaccination Vaccine / CC BY 2.0]