Categoria: Institucions sanitàries

Contractació del subministrament de material fungible d'electrofisiologia cardíaca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears per tramitar l’acord marc SSCC AM 152/21, del qual derivarà la contractació dels subministraments de material fungible d’electrofisiologia cardíaca amb cessió d’equips per als centres del Servei de Salut de les Illes Balears, per un valor màxim estimat d’1.183.168 €.

L'electrofisiologia cardíaca és una part de la cardiologia que es dedica a l'estudi i el tractament de les anormalitats elèctriques que es produeixen en el cor, és a dir, les arrítmies. A causa de l'augment de l'esperança de vida de la població, cada vegada és més freqüent l'aparició d'arrítmies cardíaques, sigui com a episodis puntuals o de manera continuada en el temps.

Per tant, cal proveir els centres sanitaris d’una gran quantitat d’aquest material a fi de garantir el funcionament correcte de l’activitat assistencial i cobrir-ne les necessitats d’ús.

Es preveu que aquest contracte tengui una vigència de dotze mesos des de la data en què es formalitzi, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un període màxim de trenta-sis mesos més.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per oferir les prestacions i els serveis sanitaris.

[Font: Govern de les Illes Balears. 24/05/2021]

[Foto: Infosalut / Electrocardiograma / CC BY-NC-SA 4.0]