Categoria: Institucions sanitàries

La Conselleria de Salut invertirà 47,7 milions d'euros en augmentar i estabilitzar les plantilles d'Atenció Primària de Mallorca i en ampliar infraestructures

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum va presentar el Pla Especial de Reactivació d’Atenció Primària, que pretén enfortir i potenciar l’atenció sanitària de primera línia.

El Pla consisteix en una inversió, durant els pròxims anys, de 47,7 milions d’euros per incrementar les plantilles d’atenció primària de Mallorca, millorar les condicions laborals dels treballadors i en reformar i ampliar la xarxa de centres de salut i unitats bàsiques.

Així es desenvoluparan alguns dels objectius que recull l’estratègia d’Atenció Primària per a 2022-2026, un document estratègic que es va presentar el 1r d’abril als coordinadors d’atenció primària i que estableix línies d’acció, objectius i accions molt clares, dirigides a reforçar-ne el lideratge dins el sistema sanitari per tal que pugui desplegar tot el potencial no només en matèria assistencial, sinó també en promoció de la salut i prevenció de la malaltia.

Precisament, la primera línia estratègica, dirigida a garantir la sostenibilitat de l’atenció primària, té entre els objectius assegurar els recursos humans necessaris i adequar les infraestructures. Per aquesta raó, s’ha traçat aquest Pla Especial.

150 nous professionals en plantilla i 298 d'estabilitzats al llarg de l’any 2022

Un dels principals objectius del Servei de Salut és reduir l’eventualitat en la xarxa pública sanitària. Aquest objectiu s’assolirà per mitjà de les tres vies següents:

 1. Es preveu incrementar enguany la plantilla estructural amb 150 nous professionals, que es varen incorporar per les necessitats generades per la COVID-19 i que s’incorporen a atenció primària. Es tracta de 132 infermers i de 18 metges de família. Aquest increment té un cost de 6.673.095 €.
 2. L'estabilització al llarg de l’any 2022 de 298 professionals que fan feina a l’atenció primària de Mallorca, els quals passaren de tenir contractes eventuals a tenir contractes interins i, per tant, una estabilitat laboral.

Es beneficiaran del procés d’estabilització els professionals següents: 68 metges de família, 50 infermers d’equips d’atenció primària, 55 infermers d’àrea de suport, 32 administratius, 22 auxiliars administratius, 15 infermers de medicina familiar i comunitària en EAP, 15 tècnics en emergències sanitàries, 12 auxiliars d’Infermeria, 11 infermers obstetricoginecològics, 6 fisioterapeutes d’àrea, 5 metges d’urgències d’atenció primària, 3 metges de l’ESAD, 2 treballadors socials, 1 psicòleg d’atenció primària i 1 infermer de salut mental.

 1. La fidelització de 406 places de professionals que ja formaven part de les plantilles d’atenció primària, amb contractes eventuals o interins, i que han pogut accedir a una plaça fixa per mitjà dels concursos oposició que es van iniciar l’any 2019. La fidelització d’aquests treballadors permet enfortir la xarxa sanitària pública eliminant la precarietat.

Del total de places, 322 corresponen a professionals sanitaris i 84 a professionals de gestió i serveis.

Les 322 places de professionals sanitaris corresponen a 152 titulats A2 (infermers d’atenció primària, de suport, etc.), 140 titulats A1 (metges de família, d’urgències, etc.), 27 tècnics de nivell C2 (auxiliars d’infermeria, etc.) i 3 tècnics de nivell C1.

Les 84 places de professionals de gestió i serveis corresponen a 65 professionals del nivell C2 (auxiliars administratius, etc.), 11 treballadors de nivell altres professions, 5 titulats A2 (tècnics de gestió, etc.) i 3 tècnics de nivell C1 (administratius, etc.).

Reforma i creació de nous centres i unitats bàsiques de salut

El Pla també aposta per millorar i modernitzar les infraestructures amb la reforma i construcció de nous centres i unitats bàsiques de salut. Aquestes actuacions tenen com a objectiu actualitzar aquelles instal·lacions que han quedat obsoletes i modernitzar les infraestructures ja existents. Es plantegen, per tant, construccions de nova planta i també reformes integrals dels centres. Concretament, es duran a terme les actuacions següents:

a. Nous edificis o reformes integrals en fase inicial de licitació d’obres: són les unitats bàsiques de salut de Consell, Montuïri, Sant Joan i Santa Margalida. Aquestes obres es valoren per l’import de 5.369.939 €.

b. Nous edificis o reformes en fase de preparació per a la licitació de les obres: són els centres de salut de Pollença, Artà, Son Ferriol i el centre de salut i el SUAP de Bons Aires (Palma). Aquestes infraestructures es valoren per l’import de 33.695.481 €.

c. Nous edificis o reformes en fase de tramitació de projectes: es tracta del SUAP La Soledat, els centres de salut de Pere Garau II i Na Camel·la (Manacor II) i les unitats bàsiques Colònia de Sant Jordi, Son Ferrer i Peguera.

d. Petites reformes i ampliacions a les unitats bàsiques de salut, valorades amb l’import de 2 milions d’euros:

 • CS Son Serra-La Vileta: ampliació d’una planta.
 • UBS Porto Colom: ampliació de nou noves consultes.
 • UBS Pla de na Tesa: adequació de les instal·lacions.
 • CS Martí Serra: consolidació dels forjats i augment de sis consultes.
 • CS Emili Darder: ampliació de dues consultes més.
 • UBS S’Arenal: augment de dues consultes més i remodelació de la sala de cures.
 • UBS Sant Llorenç: una vegada s’hagin acabat les obres de remodelació es planteja un augment de quatre consultes més.
 • CS Son Gotleu: augment de quatre consultes al centre.
 • Unitat Pediàtrica Pere Garau: sis noves consultes de pediatria.
 • UBS Bunyola: augment de tres consultes noves.
 • Accessibilitat: dins del Projecte integral d’accessibilitat dels centres d’atenció primària: actuacions en els centres de Son Cladera, Llucmajor, Vilafranca, Martí Serra i Santa Ponça.

e. En paral·lel, s’espera que els ajuntaments respectius cedeixin solars per construir-hi els centres sanitaris CS Campos, CS Trencadors, CS Llucmajor i UBS Colònia de Sant Jordi.

Increment constant de la inversió

L’atenció primària a les Illes Balears ha estat una prioritat per a la Conselleria de Salut i Consum, per la qual cosa la inversió ha crescut any rere any des de 2015. Així, entre aquell any i 2021 la despesa destinada a atenció primària ha augmentat un 35,8% (uns 137,5 milions d’euros).

Actualment, el pressupost del Servei de Salut destinat a l’atenció primària ja frega els 500 milions i representa el 24% del pressupost total. La inversió destinada a l’atenció primària a les Illes Balears mai no havia assolit aquest percentatge. Aquesta quantitat s’ha destinat majoritàriament a incrementar el nombre de professionals que fan feina en els centres de salut i unitats bàsiques. Així, l’augment de la inversió ha significat un increment constant de recursos humans en aquesta àrea assistencial. 

S’ha passat de 2.890 llocs de feina en atenció primària l’any 2015 a 3.806 llocs de feina en 2021. Aquestes xifres suposen un increment de 916 llocs de feina. És a dir, en sis anys el nombre de professionals que fan feina a atenció primària ha crescut un 31,7%.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 12/04/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]