En el BOIB núm. 39, de dia 20 de març, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció de l’Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorials.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 37, dia 18 de març de 2021, se ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, de 15 de març de 2021, de modificació de la Resolució de 6 d’agost de 2019 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’altres conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), de la Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

Llegeix més...

El nou Centre de Salut Can Misses estrenarà oficialment les seves noves instal·lacions el dilluns 8 de març. Els seus més de trenta professionals realitzaran el trasllat de les seves pertinences entre el dia 2 i el 7 de març, ja que el nou centre ja es troba dotat amb el mobiliari i material tecnològic des de principis d'any.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 23, de dia 16 de febrer de 2021, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 10 de febrer de 2021 per la qual se sotmeten a informació pública els projectes d’obres declarats inversions d’interès autonòmic de nous centres i unitats bàsiques de salut i d’una nova Unitat de Cures Intermèdies per al tractament de persones afectades per COVID 19 a l’Hospital de Son Llàtzer.

Llegeix més...