En el BOIB núm. 23, de dia 16 de febrer de 2021, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 10 de febrer de 2021 per la qual se sotmeten a informació pública els projectes d’obres declarats inversions d’interès autonòmic de nous centres i unitats bàsiques de salut i d’una nova Unitat de Cures Intermèdies per al tractament de persones afectades per COVID 19 a l’Hospital de Son Llàtzer.

Llegeix més...