Els professionals de la Unitat d’Endoscòpies Digestives del Servei de l’Aparell Digestiu de Son Espases han elaborat tres vídeos explicatius adreçats als pacients en els quals se’ls explica en què consisteix una colonoscòpia, com s’ha de fer una correcta preparació -matí i horabaixa- i quines cures s’han de tenir en compte després de la prova.

Llegeix més...

La Comissió de Cures Respiratòries del COIBA, coordinada per Milagros Figueroa i integrada per infermeres de diferents àmbits assistencials de Balears, considera imprescindible reforçar la coordinació i el treball conjunt de les infermeres, independentment de l'àmbit assistencial o l'illa en la qual es trobin, per unificar criteris i millorar l'atenció i qualitat de les cures del pacient respiratori, la seva família i/o cuidador.

Llegeix més...

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de l’Institut Balear de l’Energia (IBE), ha iniciat la licitació de les obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’aparcament de l’Hospital Mateu Orfila, que així disposarà d’una potència màxima de 976 quilovats pico (kWp). El preu de licitació és de 1,46 milions d’euros més IVA, i el valor total del contracte és de 1,77 milions d’euros.

Llegeix més...