Categoria: Qualitat

40,4 M€ al Servei de Salut per compensar l’assistència sanitària de desplaçats

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat la transferència corrent a favor del Servei de Salut de 40.471.616,31 €, que prové de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Aquesta liquidació —que correspon a l’exercici de 2018— és el resultat d’una compensació dels diferents fons existents per les despeses derivades de la prestació d’assistència sanitària a assegurats en altres estats o altres comunitats autònomes (31,7 M€) i la liquidació d’anys anteriors (8,7 M€).

Aquesta facturació no té precedents en el Servei de Salut de les Illes Balears; si es compara amb la de l’any 2017, la facturació a turistes europeus s’ha incrementat en 5 milions d’euros. Això ha estat possible per l’important esforç fet els darrers anys per tal d’incrementar els recursos sobre els controls de facturació i evitar pèrdues en la facturació d’assistència a estrangers. Així, s’ha produït un increment dels recursos humans destinats als departaments de facturació dels hospitals, i també s’ha de destacar l’actualització de tarifes i dels circuits d’identificació de pacients.

Les activitats objecte de la compensació són les següents: l’assistència sanitària a residents de la Unió Europea que viuen a les Illes Balears, la de ciutadans de la Unió Europea desplaçats a les Illes Balears, i la de persones desplaçades a Balears provinents d’altres comunitats autònomes. L’Institut Nacional de la Seguretat Social és l’organisme encarregat de distribuir aquesta compensació entre les diferents comunitats autònomes.
En el cas dels estrangers que resideixen a les Illes Balears, és l’INSS qui calcula la quantitat que ha de percebre la Comunitat Autònoma en funció de les cotitzacions d’aquests residents (són majoritàriament persones jubilades que viuen a les illes).

Al llarg de 2018, i amb relació a l’assistència prestada a estrangers que venen de vacances a les Illes Balears i disposen de targeta sanitària europea, es va atendre un total de 57.590 persones. D’aquestes, 16.555 eren turistes provinents de la Gran Bretanya, i 13.200, turistes procedents d’Alemanya.

Així mateix, la Conselleria de Salut i Consum ja ha implantat diverses mesures d’eficiència, com ara la Central de Compres del Servei de Salut, que ha permès estalviar 15 milions d’euros.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 20/09/2019]

[Foto: Infosalut]