El Servei d’Aparell Digestiu i Endoscòpia de l’Hospital de Manacor ha aplicat una nova tècnica per a l’extirpació de pòlips del còlon complexos i forma part dels 16 hospitals pioners que ho han implantat. Aquesta tècnica de resecció endoscòpica mucosa sota l’aigua (REM underwater) per a l’extirpació de pòlips de còlon complexos es va donar a conèixer en el 41è Congrés Nacional d’Endoscòpia, dut a terme aquest mes de novembre passat.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) és una entitat compromesa amb la igualtat de gènere. El novembre d’enguany es va aprovar el Pla d’Igualtat de l’entitat per detectar i reduir les desigualtats en l’àmbit professional, conciliar la vida personal i laboral, combatre les violències masclistes i visibilitzar el paper de la dona en la recerca en salut.

Llegeix més...