S'ha commemorat el desè aniversari del Programa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS): "Una atención limpia es una atención más segura" 2005-2015, i el sisè de la Campanya "Salve vidas: límpiese las manos".

El Programa d'higiene de les mans del Sistema Nacional de la Salut (SNS) té com a finalitat el control i la reducció de les infeccions a través d'una higiene de mans apropiada.

La campanya està fonamentada en les premisses següents:

Llegeix més...

En el BOE núm. 96, de 22 d'abril de 2015, s'ha publicat la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir.

En la societat actual ha canviat l'escenari tradicional del procés de malaltia i mort, i en l'últim cicle de la vida, de fragilitat i dependència funcional, la legislació ha de defensar l'autonomia del pacient i la seva participació, segons la seva capacitat, en la presa de decisions.

Els objectius d'aquesta Llei es recolzen bàsicament en aquests principis:

Llegeix més...

El Servei de Farmàcia de l'Hospital Comarcal d'Inca ha rebut la certificació de qualitat ISO 9001, atorgada per Bureau Veritas. Aquesta certificació és una prova fefaent del compromís d'aquest servei, és a dir, de tots els professionals que l'integren, per la qualitat i l'excel·lència assistencial de les prestacions que ofereix. Aquesta acreditació és la primera que obté el centre hospitalari, tot i que cal destacar que actualment són diversos els serveis que estan treballant per aconseguir aquest mateix objectiu.

Les normes ISO 9000 són un sistema de gestió de la qualitat molt estès, tant en l'àmbit sanitari com en altres activitats. Aquesta certificació suposa que una entitat externa (Bureau Veritas, en aquest cas) garanteix que una organització o un procés aplica un sistema de gestió de la qualitat que s'ajusta a les recomanacions recollides en una norma determinada.

La plantilla del Servei de Farmàcia està formada per quatre farmacèutics, quatre infermeres, cinc auxiliars i dues auxiliars administratives, i està dirigida pel Dr. Manuel Pinteño, farmacèutic, i per Antonia Rosa Campaner, en la supervisió d'infermeria. Pel que fa a la tasca que desenvolupa, cal destacar que incorpora un important valor afegit a tot el procés assistencial del centre hospitalari, ja que col·labora en l'obtenció dels millors resultats per a la salut de la població que atén per mitjà de l'ús racional dels medicaments basat en l'evidència científica i en criteris de necessitat, eficàcia, seguretat, eficiència, qualitat i millora de la satisfacció dels usuaris, d'acord amb les necessitats específiques de cada pacient.

Llegeix més...

La Comissió Europea ha adoptat la Directiva 2015/566, per la qual s'aplica la Directiva 2004/23/CE, relacionada amb els procediments de verificació de l'equivalència de les normes de qualitat i seguretat de les cèl·lules i els teixits importats (donació, obtenció i processament, entre altres).

Amb l'increment dels intercanvis de cèl·lules i teixits a nivell internacional, també han augmentat les exigències perquè les importacions siguin realitzades per centres acreditats i autoritzats pels estats membres.

També s'estableixen mitjans d'autorització i d'inspecció. Respecte a les inspeccions, s'ha actualitzat el manual operatiu de les autoritats competents en el tema.

Llegeix més...

Un total de 61 pacients oncològics de l'Hospital General Mateu Orfila han millorat en qualitat de vida i han recuperat parcialment el pes perdut gràcies a la intervenció de suport nutricional que han rebut durant el seu tractament de radioteràpia o quimioteràpia. Es tracta dels primers resultats obtinguts un any després d'implantar-se un projecte d'investigació que promouen el Dr. Gabriel Mercadal, Doctor en Farmàcia i Nutrició i especialista en farmàcia hospitalària al Mateu Orfila, i el dietista-nutricionista associat al servei, Josep Lluch, amb el suport de tot un equip multidisciplinar de professionals (oncòlegs, metges especialistes en Cures Pal·liatives, farmacèutics, personal d'infermeria, dietistes-nutricionistes, entre d'altres).

Aquest estudi pilot ha consistit a valorar la situació nutricional amb un mètode de cribatge nutricional, el test Malnutrition Screening Tool (MST), de tots els pacients neoplàsics majors de 18 anys que han visitat les consultes externes d'oncologia mèdica de l'Hospital de Dia per iniciar tractament amb radioteràpia o quimioteràpia. Davant un screening positiu s'ha valorat de forma més completa l'estat de nutrició mitjançant la Valoració Global Subjectiva (VSG).

Llegeix més...

L’Àrea de Salut de Menorca ha estat seleccionada per formar part de la segona convocatòria del programa de Centres Compromesos amb l’Excel·lència en Cures (BPSO), posat en marxa per l’Associació d’Infermeria d’Ontario, del Canadà (RNAO, per Registered Nurses’ Association of Ontario). Aquest programa s’ha establert a Espanya en virtut d’un conveni entre aquesta institució i la Unitat en Cures de Salut de l’Institut de Salut Carlos III (Investén-ISCIII).

Entre un total de cinquanta-tres candidatures presentades, l’Àrea de Salut de Menorca ha estat triada juntament amb altres nou institucions sanitàries de tot l’estat per implantar-hi el programa de guies de bones pràctiques en infermeria de la RNAO en un període màxim de tres anys. Durant aquest temps, els centres reben formació i monitoratge i són avaluats de manera continuada per garantir que compleixen els objectius abans de rebre l’acreditació com a centre BSPO.

Llegeix més...

L’Hospital Comarcal d’Inca va incrementar notablement l’activitat quirúrgica l’any 2014, amb un nombre total d’intervencions de 6.143, cosa que suposa un 16,3 % més que el 2013, quan se’n van registrar 5.280. Cal destacar que el nombre d’intervencions de cirurgia major ambulatòria va ser de 3.904, la qual cosa representa un augment del 29,6 % en relació amb l’any anterior (3.013)

A més, a l’Hospital Comarcal d’Inca s’ha reduït un 7,8 % el nombre de pacients de la llista d’espera quirúrgica respecte del mes de desembre de 2013, com a conseqüència de l’increment de l’activitat a l’àrea quirúrgica.

Llegeix més...

La Central Corporativa de Compres i Logística del Servei de Salut (C3L) ha suposat un estalvi de 15 milions d'euros des que es va posar en marxa, el juny de 2013, per al Servei de Salut. Aquell any es va aconseguir un estalvi de 7 milions d'euros amb la unificació de preus i productes en els catàlegs de farmàcia hospitalària i implantologia (pròtesis), que són els de pressupost més alt.

L'any 2014, l'estalvi es va xifrar en 8 milions d'euros, en continuar el procés d'unificació de preus i productes —en aquest cas, amb els catàlegs de fungible sanitari i reactius— i amb l'adjudicació de diversos expedients de contractació de farmàcia hospitalària. En aquests moments hi ha catorze nous expedients de contractació en marxa, tant de farmàcia hospitalària com de subministraments, que suposaran importants estalvis per a l'Administració en un futur pròxim.

Llegeix més...

El Servei de Nefrologia de l'Hospital Comarcal d'Inca amplia l'horari de guàrdia presencial amb la finalitat d'incrementar l'activitat assistencial i oferir més serveis als seus pacients. Concretament, l'increment de l'horari s'aplica els dimarts, dijous i dissabtes en jornada d'horabaixa en el Servei d'Hemodiàlisi, per la qual cosa estarà actiu de les 8.00 a les 20.00 de dilluns a dissabte.

Aplicar aquests nous torns ha estat possible gràcies al reforç de la plantilla amb un nou nefròleg, dues infermeres i una auxiliar d'infermeria, la qual cosa redunda en benefici —entre altres aspectes— de l'augment del 33 %, aproximadament, del nombre de pacients d'hemodiàlisi que seran atesos a l'hospital. És a dir, s'estima que es podrà atendre uns quaranta pacients, una desena més que fins ara, els quals havien de ser derivats a centres concertats.

Cal destacar que aquest increment de la plantilla i de l'activitat assistencial es reflectirà en l'ampliació de la cartera de serveis, ja que està previst posar en marxa una unitat de diàlisi peritoneal a mitjan abril.

Llegeix més...

L'Hospital Universitari Son Espases ha registrat un increment important de l'activitat en els principals indicadors de qualitat assistencial durant l'any 2014. Les dades han estat presentades pel director gerent de l'Hospital, el Sr. Víctor Ribot, qui ha estat acompanyat pel director mèdic, el Dr. Daniel Ginard; el director d'infermeria, Sr. Salvador Moreno; i per la directora de gestió, la Sra. Emma Terés. A més, han estat presents a l'acte els caps de servei de l'Hospital i els supervisors d'infermeria.

Segons el que recull la Memòria de l'Hospital Universitari Son Espases de l'any 2014, a l'Àrea de Consultes Externes s'han atès un total de 521.623 pacients. Aquesta xifra suposa un 1,5 % més de consultes que l'any 2013 i 35.628 consultes més que l'any 2012. Respecte a l'any 2013, la llista d'espera per a una cita a Consultes Externes s'ha reduït en un 1,3 %.

Altres dades que exemplifiquen l'augment d'activitat són el major nombre de determinacions analítiques: 9.681.913, fet que que suposa 2.277.473 determinacions més que l'any 2013.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.