L’Àrea de Salut de Menorca ha estat preseleccionada per optar a formar part de la xarxa estatal de Centres Compromesos amb l’Excel·lència en Cures (CCEC) per a la implantació de guies de bones pràctiques en l’àmbit de la infermeria.

Es tracta de la segona edició d’una convocatòria oberta a tots els centres públics d’Espanya, que promou l’Instituto de Salud Carlos III, per fomentar i desenvolupar amb èxit guies de bones pràctiques basades en l’evidència creades per l’Associació d’Infermeres d’Ontario (Canadà). Aquesta iniciativa, que s’ha adoptat a països com ara Austràlia, els Estats Units o Xile mitjançant el projecte internacional Best Practice Spotlight Organization (BPSO), permet als centres seleccionats mantenir un acord de tres anys per guiar i facilitar la implantació de les guies clíniques per mitjà de formació, monitoratge i seguiments continus.

Llegeix més...

L’Hospital Universitari Son Espases arriba als 35 donants d’òrgans l’any 2014. El centre de referència supera, quan falten tres mesos per acabar l’any, els 34 donants d’òrgans que es varen registrar l’any passat. Dels 35 donants de l’any 2014, el 80 % han estat multiorgànics, la qual cosa ha suposat l’obtenció de 110 òrgans: 58 ronyons , 29 fetges, 9 cors, 11 pulmons i 3 pàncrees; a més, també s’han obtingut 48 còrnies i múltiple teixit osteotendinós. Cal ressaltar que el 22,8 % dels donants han estat persones estrangeres. A l’Hospital Universitari Son Espases es genera el 91 % de l’activitat de donació d’òrgans de les Illes Balears.

Un altre fet destacat és que, durant el 2014, s’han trasplantat a Son Espases 29 ronyons de donants morts i 1 ronyó de donant viu. De tots els òrgans obtinguts, només el 8,9 % s’han rebutjat en el quiròfan. Aquesta xifra fa palesa l’òptima valoració i el manteniment del donant que fan els equips que s’encarreguen del procés de la donació a l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

L’Hospital General Mateu Orfila ha implantat un nou protocol d’avaluació del risc nutricional i instauració de suport nutricional de pacients oncològics amb l’objectiu de reduir els efectes secundaris i les complicacions dels tractaments, facilitar el control dels símptomes i millorar la qualitat de vida d’aquests pacients. Es tracta d’un projecte de recerca que promouen el Dr. Gabriel Mercadal, doctor en farmàcia i nutrició i especialista en farmàcia hospitalària al Mateu Orfila, i el dietista-nutricionista associat al Servei, Josep Lluch, amb el suport de tot un equip multidisciplinari de professionals (oncòlegs, metges especialistes en cures pal·liatives, farmacèutics, infermeria, dietistes-nutricionistes, etc.)

Segons explica Josep Lluch, la desnutrició és molt freqüent en els pacients oncològics, tenint en compte que està present en el 40-80 % dels casos, depenent del tipus, la localització i l’estadi del tumor. La malnutrició s’associa a un augment en el nombre i en la gravetat de les complicacions, la qual cosa suposa una morbimortalitat més alta d’aquests pacients, la disminució de la tolerància al tractament oncològic i la reducció de la qualitat de vida. Per això, és prioritari fer-ne una valoració adequada de l’estat nutricional per diagnosticar els casos de malnutrició i establir un tractament correcte i, a més, detectar els pacients amb un risc més alt de patir-ne a fi d’aplicar-los un tractament nutricional preventiu.

Llegeix més...

A hores d’ara, només dos pacients menorquins estan pendents de ser citats per una primera consulta de dermatologia gràcies a la mesura implementada des de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per reduir les llistes d’espera en aquesta especialitat.

La mesura ha consistit, concretament, a obrir una nova consulta de dermatologia al Centre de Salut Verge del Toro (Maó) durant tots els dijous del mes de maig per atendre-hi exclusivament pacients en la primera visita. Els dermatòlegs varen atendre durant aquest mes 590 pacients en total —sumant-hi totes les consultes a l’Hospital General Mateu Orfila, al Centre de Salut Canal Salat i al Centre de Salut Verge del Toro—, cosa que representa un increment de 100 visites respecte del mes d’abril.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 103, de 31 de juliol, s’ha publicat la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció dels consumidors i usuaris de les Illes Balears.

Les autoritats públiques són les responsables d'assegurar els drets dels consumidors i usuaris, com puguin ser la seguretat i la salut, entre altres aspectes, i també d'impulsar la informació i educació dels consumidors.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons les seves competències i d’acord amb les normes estatals i comunitàries i amb la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris d’aquesta comunitat, ha disposat de la capacitat per lluitar per a la defensa dels consumidors i usuaris. Ara es fa necessari aprofundir en aquesta Llei.

Llegeix més...

L’Hospital de Manacor ha obtingut l’acreditació sanitària en grau de nivell I, que el converteix en el primer centre hospitalari públic de les Illes Balears que obté aquesta distinció. Aquesta acreditació sanitària és un reconeixement de la Conselleria de Salut envers els centres sanitaris que presten una atenció integral a la salut amb un nivell alt de qualitat i de participació ciutadana, de respecte a l’autonomia i de consideració de les expectatives dels pacients. Es tracta d’un procés de millora continuada de la qualitat de l’atenció que té com a finalitat garantir als usuaris que els establiments acreditats disposen dels recursos i de la capacitat per optimitzar la qualitat d’atenció minimitzant els riscs atribuïbles i de responsabilitat dels serveis.
Llegeix més...

En el BOIB núm. 107, de 9 d'agost, s’ha publicat l’Ordre de la conselleria d’Administracions Públiques d’1 d’agost de 2014 en la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

L’objectiu d'aquest Decret, entre d'altres, era redissenyar i reforçar els canals d’opinió dels ciutadans sobre els serveis públics de la CAIB, mitjançant l'ús del sistema de queixes i suggeriments. 

Així mateix, s’ha publicat la normativa posterior al Decret, que ha anat regularizant tant les comunicacions i les sol·licituds en suport electrònic com la millora contínua dels serveis.

Llegeix més...

El Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor ha estat el primer de les Illes Balears d'aconseguir la certificació de qualitat que l’acredita en la gestió de riscos de la seguretat del pacient. Aquest reconeixement és el primer atorgat en els serveis d'urgències a la nostra comunitat i el quart a nivell nacional, segons apunta l'empresa certificadora, Bureau Veritas.

L'obtenció d'aquesta acreditació de qualitat ha estat possible gràcies a l'esforç i la professionalitat de tots els membres del Servei d'Urgències, i també a la creació del grup de treball multidisciplinari de seguretat clínica del Servei d'Urgències. Aquests han explicat que en tot moment van comptar amb l'assessorament de la Unitat de Qualitat de l'Hospital de Manacor i sobretot amb la implicació del cap del servei, Pere Serra Simó.

La seguretat clínica del pacient s'entén com el conjunt d'accions dirigides a prevenir l'aparició de lesions o efectes adversos a l'usuari, com a conseqüència o resultat dels processos que s'han dut a terme durant la seva atenció. Neix de la incorporació de la metodologia emprada en altres sectors com l'aeronàutic amb la filosofia de prevenir la inseguretat.

Llegeix més...

El Laboratori d’Histocompatibilitat del Servei d’Immunologia de l’Hospital Universitari Son Espases ha tornat a ser acreditat per l’European Federation of Immunogenetics (EFI) des de l’any 1998. L’objectiu del programa d’acreditació de l’EFI és promoure la pràctica d’alta qualitat en els estudis d’histocompatibilitat i immunogenètica. L’obtenció d’aquesta acreditació és imprescindible perquè els resultats siguin reconeguts per altres laboratoris i centres de trasplantament internacionals.

El Laboratori d’Histocompatibilitat efectua l’estudi dels gens que codifiquen les molècules HLA (Human Leukocyte Antigen), que permeten triar el donant més idoni tant en el trasplantament d’òrgans sòlids com en el trasplantament de cèl·lules progenitores hematopoètiques. Per poder fer aquesta elecció, es duen a terme estudis de compatibilitat entre el receptor i els possibles donants, es determina la presència d’anticossos del donant específics i s’efectua la prova creuada prèvia al trasplantament.

Llegeix més...

En el BOE núm. 175, de 19 de juliol, s'ha publicat la Resolució de 10 de juliol de 2014, de la Presidència del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret-llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans.

Amb aquest Reial decret-llei s’avala la regulació de tots els aspectes i activitats relacionats amb l'aplicació terapèutica de cèl·lules i teixits humans.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.