Ja han començat les obres de construcció de l'edifici per a radioteràpia de l'Hospital Mateu Orfila, a Maó. Els treballs es van iniciar el 14 de setembre i el termini d'execució del búnquer, que tendrà una superfície de 1.047 m2, és de vuit mesos. La nova estructura es construeix annexa a l'Hospital, però estarà connectada a l'edifici central. El pressupost de les obres ascendeix a 967.193,62 €.

La construcció del búnquer es farà sense afectar el funcionament normal de l'Hospital. Una vegada acabades les obres, es preveu un període de sis mesos per instal·lar l'accelerador lineal i tota la maquinària necessària per aplicar el tractament oncològic als pacients. Després d'això i d'haver rebut els permisos del Consell de Seguretat Nuclear, el Servei de Radioteràpia podria estar en condicions de funcionar a partir del novembre de l'any que ve.

Llegeix més...

L'Hospital Comarcal d'Inca ha fet una neteja integral de dues de les sales d'operacions després que en controls rutinaris de seguretat el Servei de Medicina Preventiva es detectàs la presència del microorganisme Aspergillus, que es pot trobar en l'àmbit hospitalari.

L'Hospital Comarcal d'Inca ha aplicat el protocol establert per a aquests casos i ha fet una desinfecció integral de les dues sales d'operacions afectades, que estaran a ple rendiment en els pròxims dies. Els pacients que tenien prevista una intervenció quirúrgica programada ja han estat citats per ser operats més endavant.

Llegeix més...

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera disposarà a partir d'octubre del nou servei de cirurgia vascular. Fins ara, el Servei de Salut de les Illes Balears oferia aquesta prestació a Eivissa per mitjà del desplaçament de facultatius de l'Hospital Universitari Son Espases. Per això la Conselleria de Salut havia planejat ampliar la cartera de serveis a l' àrea de salut d'Eivissa i Formentera amb l'objectiu d'implantar un servei de cirurgia vascular a l'Hospital Can Misses, a fi d'evitar tant com sigui possible que els pacients s'hagin de desplaçar a l'hospital de referència. No obstant això, cal assenyalar que continua la tendència a la baixa respecte dels anys anteriors pel que fa als desplaçaments, ja que des del gener fins a l'agost d'enguany s'han hagut de traslladar a Son Espases 52 pacients, mentre que en varen ser 125 l'any 2015, 332 el 2014 i 384 el 2013.

Amb la posada en marxa de les prestacions de cirurgia vascular, la Direcció de l'Hospital Can Misses preveu que millori la llista d'espera d'aquesta especialitat —que en data de 31 d'agost incloïa 313 pacients per a Consultes Externes i 51 per a algun tipus d'intervenció quirúrgica— i que es redueixin progressivament els trasllats a Palma.

Llegeix més...

El dia 17 de setembre es va celebrar el Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia i Sang de Cordó Umbilical, una iniciativa de l'Associació Mundial de Registres de Donants de Medul·la Òssia (WMDA, en anglès).

El seu objectiu és recordar als ciutadans de tot el món la importància de la donació de medul·la, i també la necessitat d'informar-se adequadament abans de prendre una decisió que pot salvar vides.

L'Associació Mundial de Registres de Donants de Medul·la Òssia se suma d'aquesta forma al Registre Internacional de Medul·la Òssia i Sang de Cordó Umbilical. Actualment més de 28 milions de persones a tot el món són ja donants de medul·la. En aquesta xifra cal afegir a més de 650.000 de donants de cordons de Sang de Cordó Umbilical.

Llegeix més...

Un total de 27 dones embarassades dels diferents centres de salut de l'àrea d'influència de l'Hospital de Manacor, acompanyades per les seves parelles o familiars, han realitzat una nova visita a les instal·lacions del centre, emmarcada en el programa "Néixer en les nostres mans".

En primer lloc, han assistit a la sala d'actes, on han rebut informació per part de la supervisora de Paritori, Pilar Romero, que els ha explicat què és el Pla de Parts, és a dir, que la dona embarassada escull el tipus de part que li agradaria tenir, una informació molt important per als professionals que l'han d'atendre. També ha recordat que aquesta informació és la que els dóna la comare d'Atenció Primària a les classes d'educació maternal que realitzen als centres de salut.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha aprovat el finançament per a les comunitats autònomes per un import total de 3.025.020 euros, en relació al desenvolupament de sistemes d'informació sanitària i les estratègies enfront de malalties rares.

L'objectiu és oferir suport per a accions de millora del coneixement de la morbiditat, imprescindible per a l'atenció de les patologies i per al càlcul d'indicadors per a les estratègies de salut.

Desenvolupament de sistemes d'informació

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat la despesa per al subministrament de llenceria i uniformes sanitaris per als centres que depenen del Servei de Salut per un import màxim de 2.426.594,55 €, distribuïts en el període 2017-2019, i del subministrament de l'anestèsic sevoflurà al 100 % en líquid per a inhalació a tots els centres hospitalaris públics per un import màxim de 590.453,20 €, per als anys 2017 i 2018.

La Central Corporativa de Compres i Logística del Servei de Salut ha permès estalviar 186.961,80 € en la despesa d'ambdós subministraments: la compra de l'anestèsic suposarà una millora de 95.746,80 € respecte dels abonaments d'anys anteriors, i la reposició de llenceria i uniformes —que no s'ha fet durant aquests darrers anys— representarà un estalvi de 91.215 €.

Llegeix més...

El Centre de Salut de Sant Josep ha iniciat al setembre el Programa Alerta Escolar, una iniciativa conjunta dels centres de salut i escolars amb la qual es pretén formar al professorat en l'atenció urgent davant una emergència vital d'algun alumne amb malaltia crònica. El programa preveu la formació sanitària adequada davant un grup de patologies comuna en les aules com són l'al·lèrgia alimentària, al làtex o a les picades d'insectes (anafilaxia), crisi epilèptica, diabetis o hipoglucèmies, cardiopaties congènites, i crisi asmática greu.

Els pares dels alumnes amb patologies cròniques han d'inscriure al menor en el Programa Alerta Escolar en el seu centre de salut, i al seu torn han de lliurar en l'escola el diagnòstic mèdic facilitat pel metge d'atenció primària. Una vegada realitzats aquests tràmits l'alumne queda registrat en el programa i en cas de ser necessària medicació específica, la família la farà arribar al centre escolar i aquest la custodiarà.

Llegeix més...

L'Hospital de Formentera ja compta amb la tercera matrona, Cayetana Malo, que prové de l'Hospital Port Real de Cadis, i que es va incorporar a principis del mes d'agost. S'amplia d'aquesta manera la Unitat de Maternitat de l'Hospital de la pitiusa menor, amb la tercera professional i es dóna resposta així a una necessitat per l'augment del nombre de parts i l'increment d'activitat de consultes d'atenció a la dona dels últims anys. L'equip de matrones de Formentera, d'altra banda, és l'encarregat, a més de l'atenció en paritorio, de l'atenció primària en les consultes del centre de salut.

El nou equip queda compost per Cayetana Malo, Clara Lucía Nieto y Ana Belén Olmeda.

Per al director de l'Hospital de Formentera, Antonio Sanz, "supone un paso más en la mejora de la atención a la mujer en Formentera y que permitirá al equipo de matronas ampliar la cartera de servicios".

Llegeix més...