S’ha presentat al Comitè de Direcció de Laboratoris el Catàleg de Prestacions del laboratori de referència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’especialitat d’Anàlisis Clíniques.

Es tracta del primer catàleg de prestacions. Es preveu que aviat es confeccioni el catàleg corresponent del Servei de Genètica i que, en poc temps, es pugui comptar també amb els catàlegs de tots els laboratoris de referència de la nostra comunitat autònoma ubicats a l'Hospital Universitari Son Espases.

La Dra. Antonia Rosa Pons, responsable de qualitat, i la Sra. Rosa Pons, tècnica de gestió, han estat les coordinadores del catàleg i han comptat amb la col·laboració de tot el personal del Servei.

Llegeix més...

L'Hospital de Manacor ha posat en funcionament la Unitat d'Insuficiència Cardíaca composta per educació, consulta d'Infermeria especialitzada i consulta de Cardiologia.

Aquesta Unitat, que està ubicada a la planta d'hospitalització 2B, donarà l'oportunitat d'un seguiment estricte, control òptim dels símptomes i detecció precoç de les reaguditzacions, evitant així ingressos hospitalaris i millorant, per tant, la qualitat de vida dels pacients.

Llegeix més...

La Fundació CAT és l'organisme de certificació de qualitat en la transfusió de sang, components sanguinis, teràpia cel·lular i tissular, que acredita l'acompliment dels estàndards en transfusió sanguínia del Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases, concretament en la pràctica transfusional i la gestió de la qualitat.

La certificació obtinguda pel Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases està avalada per les societats científiques de l'àmbit de l'hematologia i la transfusió sanguínia. Des de finals de l'any 2010, compta amb l'Acreditació ENAC, la qual cosa li afegeix validesa internacional i suposa una certificació integral de la qualitat i de la seguretat transfusional en tota l'estructura de l'organització, en els processos operatius i en els recursos de les entitats certificades i contribueix en la implicació de tot el personal amb la millora continuada.

La certificació suposa una garantia de la qualitat en els processos que es duen a terme. Entre aquests processos, cal remarcar els següents:

Llegeix més...

La Unitat de Seguretat del Pacient de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha publicat un vídeo divulgatiu sobre el maneig de medicaments d'alt risc.

El video titulat "Si maneges medicaments d'alt risc... fes un stop" pretén incidir en la necessitat de parar, observar i assegurar en manejar medicaments d'alt risc, per tal d'evitar esdeveniments adversos que poden provocar un greu dany al pacient.

Llegeix més...

El Consorci Internacional de Recerca en Malalties Rares (IRDiRC) ha llançat el segell de qualitat "Recomanat per IRDiRC".

El IRDiRC va sorgir l'any 2011 promogut per la Comissió Europea i l'Institut Nacional de la Salut dels Estats Units (INH). Espanya, que va ser el primer país europeu a sumar-se al consorci, està representada per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII).

Amb la posada en funcionament d'aquest segell, el Consorci planteja dos objectius fonamentals, com són la cooperació i l'avanç de tractaments i biomarcadors diagnòstics en malalties poc freqüents, mitjançant la identificació de recursos, infraestructures i plataformes que acreditin aquests objectius a través de guies, registres i biobancs, entre altres, que puguin recolzar el treball dels investigadors.

Llegeix més...

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ofereix des del mes de març consultes de l’especialitat de digestologia a l’Hospital de Formentera. Amb una freqüència quinzenal, un equip del Servei de l’Aparell Digestiu de Can Misses es desplaça a l’hospital formenterenc per passar consulta, però la Dra. M.ª José García, cap del Servei, afirma que serà la demanda el que marqui la periodicitat amb què s'hi desplaçaran.

Ja hi ha gairebé cinquanta pacients que es beneficien d’aquesta mesura, que inclou primeres visites, revisions i visites preferents, però es preveu que aquesta xifra creixi en detectar nous casos, que seran citats directament a l’Hospital de Formentera, és a dir, sense que els pacients s’hagin de desplaçar a Can Misses, llevat que s’hagin de fer alguna prova concreta. La Dra. García comenta que la idea és que a mitjan termini es pugui oferir la major part de la cartera de serveis del Servei de l’Aparell Digestiu, incloses les endoscòpies, excepte les que no es puguin fer a Formentera a causa de la complexitat que presentin.

Llegeix més...

S'ha commemorat el desè aniversari del Programa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS): "Una atención limpia es una atención más segura" 2005-2015, i el sisè de la Campanya "Salve vidas: límpiese las manos".

El Programa d'higiene de les mans del Sistema Nacional de la Salut (SNS) té com a finalitat el control i la reducció de les infeccions a través d'una higiene de mans apropiada.

La campanya està fonamentada en les premisses següents:

Llegeix més...

En el BOE núm. 96, de 22 d'abril de 2015, s'ha publicat la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir.

En la societat actual ha canviat l'escenari tradicional del procés de malaltia i mort, i en l'últim cicle de la vida, de fragilitat i dependència funcional, la legislació ha de defensar l'autonomia del pacient i la seva participació, segons la seva capacitat, en la presa de decisions.

Els objectius d'aquesta Llei es recolzen bàsicament en aquests principis:

Llegeix més...

El Servei de Farmàcia de l'Hospital Comarcal d'Inca ha rebut la certificació de qualitat ISO 9001, atorgada per Bureau Veritas. Aquesta certificació és una prova fefaent del compromís d'aquest servei, és a dir, de tots els professionals que l'integren, per la qualitat i l'excel·lència assistencial de les prestacions que ofereix. Aquesta acreditació és la primera que obté el centre hospitalari, tot i que cal destacar que actualment són diversos els serveis que estan treballant per aconseguir aquest mateix objectiu.

Les normes ISO 9000 són un sistema de gestió de la qualitat molt estès, tant en l'àmbit sanitari com en altres activitats. Aquesta certificació suposa que una entitat externa (Bureau Veritas, en aquest cas) garanteix que una organització o un procés aplica un sistema de gestió de la qualitat que s'ajusta a les recomanacions recollides en una norma determinada.

La plantilla del Servei de Farmàcia està formada per quatre farmacèutics, quatre infermeres, cinc auxiliars i dues auxiliars administratives, i està dirigida pel Dr. Manuel Pinteño, farmacèutic, i per Antonia Rosa Campaner, en la supervisió d'infermeria. Pel que fa a la tasca que desenvolupa, cal destacar que incorpora un important valor afegit a tot el procés assistencial del centre hospitalari, ja que col·labora en l'obtenció dels millors resultats per a la salut de la població que atén per mitjà de l'ús racional dels medicaments basat en l'evidència científica i en criteris de necessitat, eficàcia, seguretat, eficiència, qualitat i millora de la satisfacció dels usuaris, d'acord amb les necessitats específiques de cada pacient.

Llegeix més...

La Comissió Europea ha adoptat la Directiva 2015/566, per la qual s'aplica la Directiva 2004/23/CE, relacionada amb els procediments de verificació de l'equivalència de les normes de qualitat i seguretat de les cèl·lules i els teixits importats (donació, obtenció i processament, entre altres).

Amb l'increment dels intercanvis de cèl·lules i teixits a nivell internacional, també han augmentat les exigències perquè les importacions siguin realitzades per centres acreditats i autoritzats pels estats membres.

També s'estableixen mitjans d'autorització i d'inspecció. Respecte a les inspeccions, s'ha actualitzat el manual operatiu de les autoritats competents en el tema.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.