En el BOIB núm. 103, de 31 de juliol, s’ha publicat la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció dels consumidors i usuaris de les Illes Balears.

Les autoritats públiques són les responsables d'assegurar els drets dels consumidors i usuaris, com puguin ser la seguretat i la salut, entre altres aspectes, i també d'impulsar la informació i educació dels consumidors.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons les seves competències i d’acord amb les normes estatals i comunitàries i amb la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris d’aquesta comunitat, ha disposat de la capacitat per lluitar per a la defensa dels consumidors i usuaris. Ara es fa necessari aprofundir en aquesta Llei.

Llegeix més...

L’Hospital de Manacor ha obtingut l’acreditació sanitària en grau de nivell I, que el converteix en el primer centre hospitalari públic de les Illes Balears que obté aquesta distinció. Aquesta acreditació sanitària és un reconeixement de la Conselleria de Salut envers els centres sanitaris que presten una atenció integral a la salut amb un nivell alt de qualitat i de participació ciutadana, de respecte a l’autonomia i de consideració de les expectatives dels pacients. Es tracta d’un procés de millora continuada de la qualitat de l’atenció que té com a finalitat garantir als usuaris que els establiments acreditats disposen dels recursos i de la capacitat per optimitzar la qualitat d’atenció minimitzant els riscs atribuïbles i de responsabilitat dels serveis.
Llegeix més...

En el BOIB núm. 107, de 9 d'agost, s’ha publicat l’Ordre de la conselleria d’Administracions Públiques d’1 d’agost de 2014 en la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

L’objectiu d'aquest Decret, entre d'altres, era redissenyar i reforçar els canals d’opinió dels ciutadans sobre els serveis públics de la CAIB, mitjançant l'ús del sistema de queixes i suggeriments. 

Així mateix, s’ha publicat la normativa posterior al Decret, que ha anat regularizant tant les comunicacions i les sol·licituds en suport electrònic com la millora contínua dels serveis.

Llegeix més...

El Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor ha estat el primer de les Illes Balears d'aconseguir la certificació de qualitat que l’acredita en la gestió de riscos de la seguretat del pacient. Aquest reconeixement és el primer atorgat en els serveis d'urgències a la nostra comunitat i el quart a nivell nacional, segons apunta l'empresa certificadora, Bureau Veritas.

L'obtenció d'aquesta acreditació de qualitat ha estat possible gràcies a l'esforç i la professionalitat de tots els membres del Servei d'Urgències, i també a la creació del grup de treball multidisciplinari de seguretat clínica del Servei d'Urgències. Aquests han explicat que en tot moment van comptar amb l'assessorament de la Unitat de Qualitat de l'Hospital de Manacor i sobretot amb la implicació del cap del servei, Pere Serra Simó.

La seguretat clínica del pacient s'entén com el conjunt d'accions dirigides a prevenir l'aparició de lesions o efectes adversos a l'usuari, com a conseqüència o resultat dels processos que s'han dut a terme durant la seva atenció. Neix de la incorporació de la metodologia emprada en altres sectors com l'aeronàutic amb la filosofia de prevenir la inseguretat.

Llegeix més...

El Laboratori d’Histocompatibilitat del Servei d’Immunologia de l’Hospital Universitari Son Espases ha tornat a ser acreditat per l’European Federation of Immunogenetics (EFI) des de l’any 1998. L’objectiu del programa d’acreditació de l’EFI és promoure la pràctica d’alta qualitat en els estudis d’histocompatibilitat i immunogenètica. L’obtenció d’aquesta acreditació és imprescindible perquè els resultats siguin reconeguts per altres laboratoris i centres de trasplantament internacionals.

El Laboratori d’Histocompatibilitat efectua l’estudi dels gens que codifiquen les molècules HLA (Human Leukocyte Antigen), que permeten triar el donant més idoni tant en el trasplantament d’òrgans sòlids com en el trasplantament de cèl·lules progenitores hematopoètiques. Per poder fer aquesta elecció, es duen a terme estudis de compatibilitat entre el receptor i els possibles donants, es determina la presència d’anticossos del donant específics i s’efectua la prova creuada prèvia al trasplantament.

Llegeix més...

En el BOE núm. 175, de 19 de juliol, s'ha publicat la Resolució de 10 de juliol de 2014, de la Presidència del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret-llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans.

Amb aquest Reial decret-llei s’avala la regulació de tots els aspectes i activitats relacionats amb l'aplicació terapèutica de cèl·lules i teixits humans.

Llegeix més...

En el BOE núm. 175, de 19 de juliol, s'ha publicat la correció d'errors del Reial decret-llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans.

Així doncs, s'introdueix un nou apartat a l'article 7 i se substitueix el contingut del segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 8.

Llegeix més...

L’Hospital Comarcal d’Inca disposa d’un nou programa de voluntariat per donar servei als pacients ingressats i millorar la seva estada. Es tracta d’un grup de quinze persones de la Pastoral de la Salut del Bisbat de Mallorca, la tasca dels quals és principalment oferir acompanyament als malalts que en vulguin i als seus familiars que reclamin suport.

El programa que desenvolupen aquests voluntaris es concreta en la presència de dos d’ells a l’Hospital de dilluns a dissabte, de 17 a 19 hores, per fer companyia als pacients ingressats que ho demanin i conversar amb ells. Aquest programa també afavoreix als familiars d’aquests pacients, ja que la presència dels voluntaris els permet disposar d’un temps de descans. Tots els voluntaris han completat un cicle formatiu en el qual han abordat el desenvolupament d’habilitats de la comunicació, molt especialment les tècniques per a l’escolta activa.

Llegeix més...

En el BOE núm. 163, de 5 de juliol de 2014, s'ha publicat el Reial decret-llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans.

El Reial decret 1301/2006, de 10 de novembre, establia les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament i la preservació, entre altres aspectes, de cèl·lules i teixits humans. Aquest Reial decret va traslladar la nomativa comunitària a la reglamentació jurídica espanyola. No obstant això, el 30 de maig de 2014, el Tribunal Suprem va emetre una sentència que anul·la per insuficiència de rang el Reial decret-llei, deixant sense normativa reguladora els temes implicats en la qualitat i seguretat de les donacions i trasplantaments de cèl·lules i teixits humans.

Llegeix més...

El Servei de Pneumologia de l’Hospital de Manacor ha rebut la certificació de qualitat ISO 9001, atorgada per Bureau Veritas, en el marc del compromís del Servei per la qualitat assistencial. Aquesta acreditació del Servei de Pneumologia se suma a les dels altres vint-i-set serveis que ja disposen d’aquest certificat de qualitat obtingut al llarg d’aquests anys.

Les normes ISO 9000 són un sistema de gestió de la qualitat molt estès en altres organitzacions diferents a les sanitàries. La certificació suposa que una entitat externa (Bureau Veritas) garanteix que una organització o un procés —com, en aquest cas, el Servei de Pneumologia— aplica un sistema de gestió de la qualitat que s’ajusta a les recomanacions recollides en una norma determinada. Cal recordar que el Servei de Pneumologia va rebre l’any 2007 el premi TOP 20, atorgat per l’empresa de serveis d’informació sanitària IASIST per reconèixer la seva gestió a l’àrea de l’aparell respiratori.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.