Categoria: Recursos humans

S'absorbirà l'increment del 2 % de les retribucions del personal de la CAIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern de les Illes Balears aprovarà, abans del 31 de desembre de 2020, l’increment del 2 % de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic.

Aquest increment tindrà efectes econòmics d’1 de gener de 2020, és a dir, l’increment serà aplicat des d’aquesta data, amb caràcter retroactiu, per tal de complir l’obligació que recull la legislació bàsica estatal quant a la matèria retributiva dels seus empleats públics.

L’acord que ha aprovat el Consell de Govern determina també que aquest augment, dins les limitacions i garanties d’estabilitat pressupostàries, es compensarà mitjançant l’eventual disminució del complement retributiu autonòmic que es determini, sense perjudici de la tramitació i l’aprovació de la norma que ho possibiliti.

Aquesta eventual minoració que es pugui produir en algun complement retributiu es recuperarà de manera automàtica en el moment en què el PIB de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sigui igual o superior al de l’any 2019.

L’objectiu del Govern és mantenir els salaris i els drets laborals dels empleats públics de la CAIB i, a la vegada, poder continuar contractant professionals per incrementar plantilles en serveis essencials, com Salut i Educació.

[Fonts: Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització. 07/08/2020 - BOIB. Núm. 138. 08/08/2020]

[Foto: vitelone / Workplace / CC BYND 2.0]