Categoria: Recursos humans

Convocat el lloc de subdirector de Gestió de Personal dels Serveis Centrals de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 138, de dia 8 d'agost de 2020, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 5 de juliol de 2020, per la qual es publica la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió de Personal dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

S'acorda el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió de Personal dels Serveis Centrals de l'IB-Salut amb contracte d'alta direcció i amb les funcions següents:

  • Gestionar la seguretat i la salut del personal del Servei de Salut i coordinar la prevenció dels riscs laborals.
  • Gestionar la formació contínua del personal dels Serveis Centrals.
  • Gestionar la planificació de les plantilles.
  • Gestionar i tramitar els processos de selecció i provisió de places del personal estatutari.
  • Gestionar la carrera professional i els procediments d'avaluació del compliment laboral.
  • Gestionar i tramitar, en general, els expedients, els procediments i les propostes en matèria de personal.
  • Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i les que li deleguin expressament.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 138. 08/08/2020]  

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]