Categories: Recursos humans, Qualitat

Sistema rotatori de teletreball per als funcionaris de serveis generals

Carmen Palomino

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització ha assolit un acord unànime amb els representants sindicals en la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB per posar en funcionament un sistema rotatori de teletreball que permetrà afavorir una major distància interpersonal als centres de treball.

La directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, Carmen Palomino, ha presentat la proposta del Govern als representants dels sindicats, que l'han aprovat per votació unànime.

L’acord, que començarà a aplicar-se de manera inmediata, suposa que el personal funcionari de serveis generals de cada conselleria o organisme s'organitzarà en dos o tres grups estables, els quals alternaran la feina presencial amb el teletreball per dies o setmanes, segons les característiques del servei i sempre que les tasques atribuïdes ho permetin.

Els titulars dels òrgans directius, amb el suport dels caps de departament o de servei, hauran de determinar les característiques definidores dels torns. També es mantindrà la modalitat de teletreball per a les persones que ja tinguin reconegut aquest règim de feina.

A més, es preveu que els empleats públics que tinguin al seu càrrec menors o persones dependents que hagin de guardar quarantena preventiva per haver estat en contacte estret amb algun confirmat per COVID-19, passaran automàticament a modalitat 100 % teletreball.

[Fonts: Conselleria d’Administracions Públiques i Administració. 10/09/2020 - BOIB. Núm. 161. 17/09/2020 - BOIB. Núm. 164. 22/09/2020]

[Foto: Conselleria d’Administracions Públiques i Administració]