Categories: Recursos humans, COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Contractació de professionals sanitaris per frenar la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures que permeten a les comunitats autònomes i a l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) la contractació excepcional de personal facultatiu i no facultatiu per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El Reial decret llei estableix la prestació excepcional i transitòria de serveis del personal mèdic i d'Infermeria estatutari, laboral i funcionari. Les comunitats autònomes podran destinar el personal estatutari d'Infermeria i metge facultatiu especialista d'àrea de qualsevol especialitat, dins del seu centre hospitalari, a unitats assistencials d'una altra especialitat diferent de la seva quan el nombre de professionals d'aquestes unitats no sigui suficient, a conseqüència de la pandèmia per COVID-19.

L'objectiu és donar atenció sanitària als pacients d'aquestes àrees, sempre que quedi garantida l'assistència sanitària de les seves unitats assistencials d'origen.

A més, cada comunitat autònoma podrà acordar que el personal d'Infermeria i metge especialista estatutari que presti serveis en centres hospitalaris passi a fer-ho en els centres d'Atenció Primària de la seva àrea d'influència amb l'objectiu de reforçar-la i sempre que, com en el cas anterior, quedi garantida l'atenció sanitària en les seves unitats d'origen. També podran destinar al personal estatutari de la categoria d'Infermeria, metge/a o pediatre d'Atenció Primària, de manera excepcional i transitòria, a prestar serveis als seus hospitals de referència o a hospitals de campanya, si les necessitats ho demanden.

[Font: Ministeri de Sanitat. 29/09/2020]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres / Infermeres i TCAIS fan una simulació d'atenció de persones amb el virus d'Ebola / CC BY-NC-SA 4.0]