Categoria: Recursos humans

Convocades places de metge d'urgències a l'Àrea de Salut de Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 169, de dia 1 d'octubre de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de places de metge/metgessa d’urgències d’atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Requisits d'accés, entre d'altres

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.
  • Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir el títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària.
  • Estar en possessió del nivell B1 de coneixements de llengua catalana.

Termini

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 169. 01/10/2020]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]