Categoria: Recursos humans

Llistes de persones que han superat l’oposició de diverses especialitats

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 174, de dia 10 d’octubre, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de 29 de setembre, per les quals s’aproven les llistes de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista de ORL i Oftalmologia.

-Otorinolaringologia

-Oftalmologia.

Es publiquen les llistes complementàries de persones, en els sectors que corresponguin, que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu, als efectes prevists a la convocatòria i només aplicable en cas que algun dels candidats que han superat el concurs oposició no compleixi els requisits per ser nomenat personal estatutari fix (annex 2).

Termini

S’obri un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB, perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figuren a les llistes complementàries aportin la documentació que figura en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 174. 10/10/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]