Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de Supervisor d'Infermeria d'Hemodinàmica de Can Misses

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 181, de dia 22 d'octubre de 2020, s'ha publicat la Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria del Servei d'Hemodinàmica de l'Hospital Can Misses.

Requisits, entre d'altres

  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per a la mena de lloc pel qual s'opta.
  • Tenir el corresponent nivell B1 de coneixements de la llengua catalana.
  • Posseir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions que es derivin del corresponent nomenament.

Termini per presentar la sol·licitud

La sol·licitud per a participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 181. 22/10/2020]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]