Categoria: Recursos humans

Diverses convocatòries de director de zones bàsiques de Salut a Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 189, de dia 3 de novembre de 2020, s'han publicat les resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 21 d'octubre de 2020, per les quals es convoquen, pel procediment de lliure designació, llocs de treball de director/a de les  zones bàsiques de salut d’Atenció Primària de Mallorca.

- Director/a de la zona bàsica de salut de Valldargent

- Director/a de la zona bàsica de salut de Serra Nord.

- Director/a de la zona bàsica de salut de Sant Agustí - Cas Català.

- Director/a de la zona bàsica de salut de Santa Maria del Camí.

- Director/a de la zona bàsica de salut de Tramuntana.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol•licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació a les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut.
  • Currículum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

[Font: BOIB. Núm. 189. 03/11/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]